Stuivertje-wisselen op het ereschavot

Op woensdagavond 7 oktober hoorde dicteeauteur Mario Withoud zijn locoburgemeester keurig het woord ‘kolere’ uitspreken. Daar had hij op zitten wachten!

Almeerse deelnemers in 2014