Stuivertje-wisselen op het ereschavot

Op woensdagavond 7 oktober hoorde dicteeauteur Mario Withoud zijn locoburgemeester keurig het woord ‘kolere’ uitspreken. Daar had hij op zitten wachten!

Almeerse deelnemers in 2014

Almeers Dictee

Locoburgemeester René Peeters

door JvHD

Wekenlang verkneukelde Mario Withoud, auteur van het elfde Almeers Dictee, zich over het moment waarop de keurige locoburgemeester van Almere het woord kolere zou uitspreken – nota bene in het statige stadhuis. Op woensdagavond 7 oktober was het zover. Na vijf alinea’s met niet-alledaagse woorden als chihuahuaatje, moerasvergiet-mij-nietjes en heilsoldaten belandde René Peeters bij het vet-Bargoense kolere. Hij sprak het met zijn zeer verzorgde dictie keurig uit. Withoud glunderde.

De Almeerse communicatiespecialist en oud-stadsdichter Withoud maakte het niet zo bont als enkele van zijn voorgangers. Wel frommelde hij voldoende beruchte en nieuwe valkuilen in zijn tekst om de bijna zeventig deelnemers tot lichte wanhoop te brengen. Zijn Walcherse walkure, niet-carambolerend decolleté, rodekool en agglomeratie bezorgden menig topspeller hoofdbrekens. Uiteindelijk noteerde de jury een gemiddelde van 23 fout per deelnemer. Dat toonde aan dat zijn leuke beschrijving van Almere precies het midden hield tussen ‘niet te doen’ en ‘vet makkelijk’.

Mario Withoud

Mario Withoud. Foto © Omroep Flevoland

Muisstil
Na tien edities is organisator Marja Bokhorst, in het dagelijks leven beleidsondersteuner bij de gemeente, flink door de wol geverfd. De avond in de Burgerzaal van het stadhuis verliep dan ook vlekkeloos. Het publiek was muisstil; alleen na het przewalskiwoord kolokwint was een geroezemoes hoorbaar. Oud-deelnemer Peeters las de tekst zonder een hapering in een goed tempo voor, Jonathan Baij babbelde de onderdelen vlot aan elkaar. Ook het pauzeprogramma was prima verzorgd. Het jeugdige duo Ongeremd bracht prikkelend amusement en enkele mooi gezongen liedjes.

Tijdens de borrel al brak de discussie uit, die leek te worden voortgezet tijdens de behandeling van de lastige passages. Maar Withoud was niet te betrappen op slordigheden. Hij was zo slim geweest het dictee acribisch te laten nakijken op foutjes, inconsistenties en twijfelgevalletjes. Die controle door drie experts van Dictees.nl leidde ertoe dat alle vragen met stelligheid beantwoord konden worden, al bleef één mevrouw ook na uitleg bij haar visie dat huis aan huis een lijdend voorwerp moest zijn. De foutloze tekst bleek opnieuw een goede illustratie van het voordeel dat zo’n gratis apk via deze site biedt aan de dicteeauteur.

Almeers Dictee

Bernadet Timmer en Manon Mikkers in 2014

Stuivertje-wisselen
Zoals elk dictee dat al jarenlang een traditie is, ontkwam ook het Almeerse evenement niet aan de usual suspects. Veelal zijn het dezelfde superspellers die op wisselende posities het podium bezetten. En zelfs in een stad van 200 duizend inwoners weet een handjevol taalvaardigen telkens het ereschavot te veroveren. Dit jaar deelden oud-winnaars Wim van Dam en Manon Mikkers de tweede en derde plaatsen. Zij maakten beiden 14 fouten. Bernadet Timmers behaalde het goud met tien foutjes. Buiten mededinging – want niet uit Almere – schreven dicteecoryfee Rein Leentfaar en rising star Dian van Gelder mee. Ook zij scoorden geen foutloos dictee. Maar met respectievelijk drie en acht fouten toonden zij wel hun klasse.

Bij de teams was het de ploeg van De Schoor die de winnaar van 2014 aftroefde: met 112 fouten wonnen de welzijnswerkers ruim van De Nieuwe Bibliotheek (124 fout). Volgend jaar revanche?

 

2 reacties