Philip Freriks

Het Groot Dictee verdient beter dan een aftocht langs het achterpoortje

Direct na het abrupte einde van het Groot Dictee publiceerde dr. Steven Delarue een lezenswaardig artikel op de website van het Vlaamse tijdschrift Knack. Het stuk verscheen ook op Stevens eigen blog. De redactie van Dictees.nl brengt het graag nogmaals onder de aandacht. Lees dit stuk!

GDdNT 2016

Te moeilijk, te archaïsch? Quatsch

Als een harde scheet tijdens een yogales klonk op 24 mei de mededeling dat het Groot Dictee na ruim een kwarteeuw was afgedankt. Wat waren de argumenten daarvoor? En wat zijn die waard?

kampen2017

De laatste boutade van Leo Schelhaas

Leo Schelhaas leverde zijn laatste filippica af op het vijfde dictee van Kampen, op 9 februari 2017. En vanzelfsprekend haalde hij alles uit de kast om het foutengemiddelde flink op te schroeven. Dat lukte heel aardig.

Brief Rutte schokt Nederlandse dicteewereld

In zijn open brief roept Mark Rutte ons op om normaal te doen. We moeten nu ook aan normale spelling doen en ons niet bezighouden met dictees die een normaal mens niet begrijpt. Door Rien Wisse, redacteur van De Spelt.

Anneke Neijt

Het verdriet van Anneke Neijt

Toen professor Anneke Neijt op 3 juni afscheid nam als hoogleraar in Nijmegen, had zij wel kunnen verwachten dat er een stormpje zou opsteken na haar rede. Maar de pers had zich beter moeten verdiepen in haar tekst.

Groot Dictee

Het nieuwe Groot Dicteeformat sucks

Het Groot Dictee is in handen gevallen van de rendementsdenkers, constateert René Dijkgraaf. ‘Wat een armoe!’