Sluis 2018

Krobiya’s en rowti’s in Sluis

De danteske waarschuwing ‘Laat alle hoop varen, gij die hier binnentreedt’ zou zaterdag 7 april 2018 niet misstaan hebben boven de ingang van het belfort van het Zeeuwse Sluis. Daar vond het eerste J.H. van Dale Dictee plaats.

Brussel 2018

Jan Hautekiet zet dicteetraditie voort

Op een steenworp afstand van het Vlaams Parlement – de plek waar van 1994 tot 2008 geschiedenis werd geschreven met de finale van het Davidsfondsdictee – werd op vrijdag 6 april, cum prima luce, het Hautekiet Dictee der Nederlandse Taal gehouden.

Breskens 2016

Rein thuis, altijd lastig

Het Breskens Dictee is de thuiswedstrijd van Rein Leentfaar, de grootvizier van Dicteeland. In de negende editie van dit bij vlagen krankzinnige dictee triomfeerden Lea De Vilder, Kevin Willems en Robert Joosen. Deelnemer Bert Jansen had er een flinke reis voor over om een verslag te kunnen schrijven.

De jongste deelneemster bestudeert een borrelnoot

Gent 2015

Een live dictee met live lawaai

Op 3 december vond in heel Gent de Nacht van het Museum plaats. In het kader van dat evenement werd er ook een heus dictee georganiseerd in het Design museum aan de Jan Breydelstraat 5. Rein Leentfaar doet verslag.

Brussel 2015

Bruxelles vaut bien un voyage

Bussum-Brussel: een kleine tweehonderd kilometer. Geen boogscheut, maar Bruxelles vaut bien un voyage, om maar eens te variëren op de beroemde uitspraak van Hendrik IV. Zeker als er op de campus van de KU Leuven het Groot Oefendictee wordt gehouden.

Annelies Dotselaere won in de categorie studenten

Dictee Breskens: arme wethouder!

Wethouder Albert de Bruijn belandde per abuis in de specialistenploeg tijdens het achtste Dictee van Breskens. Hij spelde toch nog de helft van de woorden goed – en behield zijn goede humeur.