Rechter trekt van leer in Juridisch Dictee

Hoogleraar Ton Hol brak in zijn lange tekst van het Juridisch Dictee op niet-zachtzinnige wijze de staf over de rechterlijke stand.

Professor Ton Hol. Foto: Huib Boogert

Inschrijving voor Harens dictee open

Vanaf nu kunt u zich inschrijven voor het Harens dictee op 11 december. Voor meer informatie over dit dictee kijjkt u onder ‘wedstrijden’ op deze site. Bent u geen inwoner […]

Dicteetijgers

Een column van Sandra Wormgoor Ik adem Utrecht. Dit was de titel van het eerste Groot Dictee van Utrecht, het was een ware belevenis! Ik wist wel dat er dicteetijgers […]