Rechter trekt van leer in Juridisch Dictee

Hoogleraar Ton Hol brak in zijn lange tekst van het Juridisch Dictee op niet-zachtzinnige wijze de staf over de rechterlijke stand.

Professor Ton Hol. Foto: Huib Boogert

Juridisch Dictee

Het sfeervolle grachtengewelf was de locatie van het Juridisch Dictee.

 Tekst en foto’s: Huib Boogert

Wat waren zijn bedoelingen? Dat was voor de kritische luisteraar naar het Groot Juridisch Dictee Utrecht de vraag die bleef hangen. Had auteur prof. mr. dr. Ton Hol de intentie om de juridische wereld in ons land een tik op de vingers te geven? Of probeerde hij de gevoelens van de man in de straat te verwoorden? In elk geval brak hij in zijn dicteetekst op niet-zachtzinnige wijze de staf over rechters, advocaten en notarissen. Vooral hun langzame werkwijze nam hij op de korrel. Hij sprak van ‘verramsjing van het recht’ en van een ‘rechtsstaat die afstevent op een bestaansrechtsfaillissement’.

Juridisch Dictee

Het winnende duo Marion Janssen en Samantha Bilgi

Maar voor de dicteedeelnemers die uitsluitend oog hadden voor de spelling, was er ook genoeg werk aan de winkel. Die winkel was ‘In de Ruimte’ aan de Oudegracht 230 in Utrecht. Daar hadden drie studentenverenigingen (JSVU, Sirius en Tilia) hoogleraar en rechter-plaatsvervanger Ton Hol uitgenodigd om zijn spellingtoets voor te lezen. Het was een lange tekst: circa 450 woorden.

Duo’s en individuen
Een origineel idee van de organisatoren was, de deelnemers (veelal rechtenstudenten) ook als duo te laten optrekken. Twee weten meer dan één, dus de duo’s kwamen redelijk ongeschonden uit de strijd. Andere categorieën waren de individuelen (ook studenten) en de externen (veelal dicteetijgers). In totaal schoven ruim dertig deelnemers aan.

Juridisch Dictee

Dicteetijger Bert Jansen vermaakte zich buitengewoon tussen de rechtenstudentes.

Veel discussie was er achteraf over de vraag of functieaanduidingen als president, procureur-generaal, nationaal deken en rechter-commissaris met hoofdletters geschreven moesten worden. De studenten leren dat wél, maar het is toch jargon. Formeel moeten die woorden met kleine letters. Daarom werden de ‘externen’ niet op hun kleine lettertjes afgerekend.

Scores
Aldus kwamen bij de individuelen Luce Smitshuijsen (17 fout) en Damaris Engelschman (25 fout) als besten uit de bus. Bij de duo’s was dat het team Marion Janssen/Samantha Bilgi, dat gemiddeld 12 fouten per persoon scoorde. De dicteetijgers scoorden als volgt: Pieter van Diepen 4 fout, Huib Boogert en Bert Jansen beiden 5, Rein Leentfaar 10, Jan Riefel en Ton Visser beiden 18 fout.

2 reacties