Wassenaar Dijkgraaf

Naïeve dicteecrasher in culturele oase

Woensdag 22 april ontvingen het zestig jaar bestaande Adelbert College en de eveneens jubilerende Wassenaarse Krant gezamenlijk maar liefst honderd gasten.

De dicteecrasher (rechts) maakt een selfie voordat het dictee begint.