Naïeve dicteecrasher in culturele oase

Woensdag 22 april ontvingen het zestig jaar bestaande Adelbert College en de eveneens jubilerende Wassenaarse Krant gezamenlijk maar liefst honderd gasten.

De dicteecrasher (rechts) maakt een selfie voordat het dictee begint.

Wassenaar Dijkgraaf

De dicteecrasher (rechts half in beeld) waagt zich aan een selfie.

door René Dijkgraaf

Woensdag 22 april ontvingen het zestig jaar bestaande Adelbert College en de eveneens jubilerende Wassenaarse Krant gezamenlijk maar liefst honderd gasten. Ze kwamen een dictee schrijven, met als titel ‘Een culturele oase van uitzonderlijk niveau’.

Het werd een zeer mooie avond, waarop het fraaie verhaal van Carl Doeke Eisma en Dick den Ouden door het sonore stemgeluid van voorlezer Hans van Zwicht uitstekend tot zijn recht kwam. De laatste oogstte daarbij wel enig gesteun en gekreun bij woorden als oer-Hollands, feeëriek en bouzouki … Buitenstaanders werd het leven – terecht – zuur gemaakt met lokale namen als De Paauw, De Horsten en De Wassenaarse Krant. Het betrof een fraai verhaal over de vele culturele activiteiten van Wassenaar.

De avond werd op vakkundige en aangename wijze gepresenteerd door Roël Karamat-Ali, directeur van de krant. Hij had daar duidelijk veel plezier in. Dat bleek vooral tijdens het prachtige muzikale optreden van een groep leerlingen, onder wie enkele verbazingwekkend mooi zingende jonge vrouwen. Het publiek was wildenthousiast over dit onverwacht professionele optreden en de band haalde meteen een volgende opdracht binnen: ze mogen optreden op een binnenkort te houden culinaire avond. (Karamat-Ali: “We hebben daarvoor een heel grote …” Gitarist: “Bankrekening?”)

Uw scribent, genietend van de culinaire en vinologische omlijsting van deze bijeenkomst, vroeg zich intussen af waar de andere dicteetijgers gebleven waren. Hij behaalde de tweede prijs, om er later – gelukkig voor hem pas na afloop – achter te komen dat hij als buitenstaander niet deel had mogen nemen en dat hij dit had kunnen weten. Hopelijk duidt de organisatie hem dit niet euvel …

Reacties zijn gesloten.