Wezep 2016

Tefalpremier met juichaapjes in Wezep

Op 28 november opende het gastvrije Agnieten College voor de dertiende keer zijn poorten voor masochistische orthografielen. Verrassing: het was muisstil deze keer.

Denise Bijsterbosch maakt het yesgebaar na het horen van de uitslag.

Wezep 2015

Proefwerksfeertje in Wezep

De enigszins gewijde sfeer die dictees normaliter kenmerkt, ontbrak in Wezep ten enenmale. De honderd leerlingen maakten al snel duidelijk: hier hing een proefwerksfeertje in de lucht.

Wezeper whatsappjeugd presteert prima

Het negende Wezeper Dictee toonde goed aan hoe het is gesteld met de taalvaardigheid van onze whatsappende spes patriae: daar is weinig op aan te merken.

Een zaal vol geconcentreerde pubers. Foto: Wilfred van Norel.

Voorbeeldig dicteeavondje in Wezep

Het Agnieten College in Wezep organiseerde voor de achtste keer een dictee voor leerlingen én buitenstaanders. Het werd een fijne avond.

Foto: Wilfred van Norel