Carnavaleske toestanden in Ojlst

Tot hun verbazing kregen deelnemers aan het dictee in Aalst een tekst voorgeschoteld die verscheidene van hen al eerder opgeschreven hadden. Winnen bleek opeens niet zo heel moeilijk …

Aalst 2018

Het ontvangstcomité in Aalst

door: Herman Killens  |  foto’s: HoGent campus Aalst – Handelsschool Aalst

Er zijn tegenwoordig nog weinig dictees in Vlaanderen maar als er al eens eentje plaatsvindt, zijn we paraat. Zeker als de dicteestad een buur is van mijn thuisdorp Opwijk (al behoren ze niet tot dezelfde provincie). Aalst – dat wordt in het plaatselijke dialect Ojlst of zoiets – kennen we vooral als ajuinenstad, van de schrijver Louis Paul Boon en van priester Daens, van het belfort en vooral van het zeer populaire jaarlijkse carnaval.

En binnenkort misschien ook van het dictee, georganiseerd door – dit is een dicteeopgave, jongens en meisjes – de Scholengroep 19 Dender en GO! De Handelsschool. Voor de presentaties van de dictees hebben ze zowaar verschillende BV’s aangetrokken: cabaretier Bert Kruismans, actrice Joke Devynck en journalist Bart Verhulst. En ook de prijzen zijn niet min. Bij de ‘vanaf 18-jarigen’ liggen er voor de top drie onder meer een rollerballpen van 400 euro, een horloge van 150 euro en een boekenpakket van 100 euro te wachten. Telkens aangevuld met een hele reeks andere chique prijzen. Het valt bijna niet te tillen. En daarnaast zijn er – logisch voor een Groot Dictee van de Scholengroep – ook nog drie jeugdcategorieën (tot 10 jaar, 10 tot 14 jaar en 14 tot 18 jaar) met al even sublieme cadeaus. Tien ‘troost’prijzen (nu ja: ice watches, boekenbons, …) vervolledigen de prijzentsunami. En ook de VRT komt filmen. Maar liefst 103 kinderen en 38 volwassenen melden zich aan.

Een topper, toch?

Aalst 2018

Fotosessie voor de wedstrijd in Aalst

Appeltje-eitje
Over de tekst voor de volwassenen kunnen we echter kort zijn. Die is (zo blijkt achteraf tijdens de nazit) een exacte kopie van het beginstuk van het Portaelsdictee in Vilvoorde van 24 november 2017, geschreven door Jan Deroover. Vreemd. Maar uiteraard wel een appeltje-eitje voor de meeste aanwezige toppers want die waren er toen ook … maar ja, niet iedereen. Ikzelf was toen bijvoorbeeld voor enkele weken in het buitenland. En ook Robert Joosen was er niet. Een dictee met twee snelheden.

Een afknapper, dus.

En de uitslag? Op nummer 1 Robert Joosen (3 fouten), op twee Herman Killens (4 fouten). Zo noteer ik het toch.

Voorkennis
Tja, zo werkt het niet. Die arme organisatoren hebben helemaal geen weet van die ruime voorkennis en klasseren Rein Leentfaar (zie de in november vorig jaar integrale geannoteerde tekst op zijn blog) als winnaar met ook drie streepjes en Frans Van Besien als derde met net als ik vier rode markeringen. Een beetje veel onrecht, hoor ik u zeggen? Inderdaad, en ik voel vooral veel plaatsvervangende schaamte. Het lijkt mij evident dat velen (onder wie ikzelf) in een identieke situatie hun onterechte podiumplaats en prijs zouden afgestaan hebben. Of eigenlijk gewoon niet zouden deelgenomen hebben (door hun opgavenblad niet in te leveren).

Quod non. Niet iedereen blijkt even integer te zijn. Het zij zo. Daarom: kan iemand mij al de teksten van Zoetermeer bezorgen … ?

6 reacties

  1. Ik merk hierbij op dat nog twee aanwezige dicteetijgers, Frank Denys en Jozef Lamberts, die er ook in Vilvoorde bij waren, méér dan 4 fouten hadden. Het verslag insinueert dat ik die derde plaats heb gestolen. Als Rein Leentfaar zijn eerste plaats en zijn dure prijzen had willen afstaan, dan had ik dat ook gedaan, maar hij was er maar wát blij mee. Ik vraag mij verder af hoe de organisatie de ex aequo’s (twee deelnemers met drie fouten en blijkbaar ook twee met vier fout) hebben doorbroken … Fijn en sportief, Herman, dat je ondanks je grote frustratie dit verslag hebt geschreven.

  2. Mij werden 9 fouten aangerekend. Mijns inziens waren er dat 5 te veel: ‘toenTertijd’ fout gerekend hoewel dit ook zo in VD en het GB staat (en niet ‘toenDertijd’ zoals op het correctieblad stond); prijs van Rome: 2 keer fout gerekend; ‘calèche’ i.p.v. ‘kales’ (wat ik nochtans aanvankelijk geschreven had maar door de verschillende manieren van voorlezen door Bert Kruismans in ‘calèche’ veranderd: 2 fouten; ‘behemoth’ ten onrechte als ‘behemath’ gelezen (mogelijk door het veel te vlug moeten schrijven niet duidelijk genoeg geschreven).

    • Ach Jozef, troost je met de gedachte dat een vlekkeloos dictee niet bestaat. Ik kan mij geen tekst heugen waarin jury, correctoren of ik zelf geen enkele misstap beging. Die ongelijkheid is een vast onderdeel van het spelllingspel.

  3. Bij de jeugd was bij een ex aequo doorslaggevend het verschil tussen het aantal werkelijke fouten en het aantal dat je zelf geschat had. Mogelijk ook bij de volwassenen dus. Verder maak ik er geen woorden aan vuil. Ik ben welgemutst naar een wat ik dacht gezellig en leuk te worden dictee gegaan. Ik heb niets fout gedaan, alleen heeft de dicteeorganisatie er dus een ongelofelijke puinzooi van gemaakt door, ook nog ongevraagd, een bestaand dictee over te nemen.

  4. Voor de statistieken: ik had één echte fout: ‘Confederatio’ i.p.v. ‘Confoederatio’. De andere 2 (vermeende) fouten waren ‘voorbijijlend’ en ‘toentertijd’.

  5. Mijn fouten (kan ik wel niet bewijzen want mijn exemplaar ligt ergens in een Aalsterse vuilnisbak …): toentertijd, voorbijijlden (beide correct), antieken, Confuderatio Helvetica (beide met voorkennis 99% zeker goed). In leentfariaanse terminologie dus 0f. Geschatte aantal fouten had ik wel niet ingevuld …