Dictee der zeer sterken

Alleen de lichamelijk sterken durfden zich op 1 februari te onderwerpen aan de meedogenloze gymnastiekoefeningen tijdens het Dictee van Kampen, waar voormalig auteur Leo Schelhaas begonnen was aan een dicteere-integratietraject.

Jan Riefel (79) tijdens de gymnastiekoefeningen in Kampen (foto uit 2016).

Kampen 2018

De goedgevulde zaal in het Ichthuscollege te Kampen.

door René Dijkgraaf

Op 1 februari werd tijdens het zesde Dictee van Kampen weer veel vreugde-inkt verschreven, het was een heerlijke avond voor de vijfentachtig taalliefhebbers die het Ichthus College bezochten. Wintervirussen hadden flink huisgehouden onder de kwetsbare oudere dicteespecialisten, terwijl het immuunsysteem van de welpen nog niet krachtig genoeg was. Zo kwam het dat alleen de lichamelijk zeer sterken in de categorie ‘professionals’ aantraden: Dian van Gelder, Jan Riefel, Rein Leentfaar en René Dijkgraaf.

Dit jaar werd de tekst voor het eerst geschreven door een niet-spellingcriticus (Hans Renkema, geen familie), dat was dus een beetje spannend. De tekst, voorgelezen door de in Kampen bekende oud-onderwijzer Reijer van’t Hul, was gelukkig interessant en geestig; hij bevatte de juiste mix aan dictee-ingrediënten. Het onderwerp was het Volkswagensjoemeldieselmotorsoftwareschandaal, waarover de auteur zich – terecht – erg boos maakte. De tekst, getiteld ‘Sjoemelsoftware-effecten’, repte van top secret kartelafspraken, van NOx-uitstoot en bevatte genoeg andere instinkers. De digitalisering van de maatschappij werd met de originele constructie ver-e’ing aangeduid, waar velen zich in verslikten. Het typisch Kampense gymnastiekintermezzo was gelukkig gehandhaafd, zodat iedereen zich al snel weer thuis voelde.

Kampen 2018

Het erepodium in Kampen. Niet op de foto: Rein Leentfaar, eerste bij de specialisten.

Kampense traditie
In het begin werd de oud-auteur en felle discussiant Leo Schelhaas enigszins gemist, maar Rein Leentfaar hoefde maar een paar tekstverbeteringen te suggereren of de kennelijk dicteematig re-integrerende Schelhaas pakte weer ouderwets het voorfront, zonder ook maar een duimbreed aan de Middelburger toe te geven. Uw scribent haalde opgelucht adem: die was enigszins ongerust geworden dit programmaonderdeel te moeten missen.

Na de gezellige nakijk- en wijndrinkpauze bleek Bert Endedijk met slechts achttien fout gewonnen te hebben, terwijl de teamoverwinning naar de ChristenUnie ging. Die partij heeft kennelijk goede spellers in huis, want ze winnen in den lande wel vaker. Bij de specialisten ging Rein Leentfaar (drie fouten) onverwacht met de eer strijken. René Dijkgraaf werd met drie fouten tweede, Dian van Gelder met twaalf fouten derde. Er werd door de organiserende Rotaryclub 1718 euro binnengehaald. Dit bedrag komt ten goede aan nieuwe digitale onderwijsmiddelen op het door Irma deerlijk gehavende Sint-Maarten (SXM, voor insiders). Rond halfelf ging iedereen weer tevreden huiswaarts, terugblikkend op een zeer geslaagde avond.

Reacties zijn gesloten.