7 reacties

  1. oGB en oVD verschillen voor wat betreft opgave 4. Ook verschil met laisser fair en laisser-faire. Raar hoor!

  2. Ja, raar. Ook het pGB en de pVD verschillen wat betreft opgave 4: resp. laissez-passer en laissez passer. Idem voor laisser(-)faire. In de erratalijst van het GB stond al aangekondigd dat ze beide (en ook laisser aller) in de volgende editie een streepje zouden krijgen.

  3. Van Dale heeft mij meegedeeld, dat de streepjes in laissez-passer + die 2 andere te laat zijn doorgekomen. In de e.v. aanpassing van de oVD wordt dat meegenomen (zoals zo veel).