9 reacties

  1. In mijn dictees presenteer ik graag een ideale wereld. En daarin is zelfs plaats voor een wereldkampioenschap fierljeppen. Sporten die er echt toe doen – darten, kaatsen, klootschieten – verdienen elk hun eigen ultimate challenge.

  2. Over klootschieten gesproken: in Jan Kuitenbrouwers “Eik bes leuk” staat in het hoofdstuk ‘Klootschieten’ de volgende memorabele passage.
    “Waarom zou je de spelling van przewalskipaard of cisterciënzerklooster uit je hoofd leren als MS Word dat al heeft gedaan? Door de hardnekkige ontkenning van die realiteit is het Groot Dictee verworden tot een anachronisme, een schilderachtig vermaak voor jaarmarkten en braderieën, beoefend door hobbyisten in zelfgenaaide kostuums. Het klootschieten van de taal. De winnaar is een freak die honderden nooit gebruikte woorden uit zijn hoofd leerde en tóch nog negen fouten maakte!”

  3. Van Dale definieert een volkswagenbus als een transportbus van het merk Volkswagen. Juist vanwege de expliciete verwijzing naar het merk Volkswagen zou een hoofdletter mijns inziens consistent zijn geweest. Of zie ik iets over het hoofd?

  4. In de Dikke Van Dale Online staat nu Volkswagenbus, dus met een hoofdletter.