4 reacties

 1. Beste Jeroen,

  Mag ik nog even reageren op het dictee van 30 maart j.l., waar het ging om ‘Volkswagenbusje of volkswagenbusje’?

  Voor mij was het een twijfelwoord, maar omdat Pieter altijd heeft gezegd: ‘bij twijfel onderkast’, heb ik daarvoor gekozen, hetgeen mij een fout opleverde. Er kwamen reacties op omdat ‘volkswagen’ in Van Dale staat.

  Toch bleef ik twijfelen en ik besloot op 11 april alsnog om dit aan de Taalunie voor te leggen en ik schreef:
  U heeft de volgende vraag voorgelegd aan Taaladvies.net op 11-04-2015, 12:56 uur:
  Geachte heer, mevrouw,

  In een minidictee kwam het woord `volkswagenbusje` voor. Zo staat het ook in de Van Dale. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom dit met een kleine letter geschreven wordt. Het is immers een busje dat door Volkswagen werd geproduceerd; m.i. vergelijkbaar met een Philipslamp. Waarom dan geen hoofdletter?

  Voor antwoord op mijn vraag, dank ik u bij voorbaat.

  Met vriendelijke groet,
  R. Bredemeijer-van Kempen

  Zojuist kreeg ik antwoord op mijn vraag en ik heb gemeend dat iedere dicteeliefhebber dit zal interesseren.

  Geachte mevrouw Bredemeijer,

  Toch nog antwoord van Van Dale! Zie hieronder.

  Met vriendelijke groet,
  Roos de Bruyn

  Taaladviesdienst
  Genootschap Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den Haag
  070 – 356 12 20, taaladvies@onzetaal.nl, http://www.onzetaal.nl/taaladvies

  Beste Roos,

  Dank voor je mail. Eerlijk gezegd kunnen we niet achterhalen waarom in het verleden voor ‘volkswagenbus’ met kleine letter is gekozen. Was er door de samenstelling geen directe associatie met de merknaam? Hebben we ons simpelweg vergist? Hoe dan ook, we zijn het met je eens dat ‘Volkswagenbus’ met een hoofdletter geschreven moet worden en zullen de schrijfwijze in de Dikke Van Dale dan ook aanpassen.

  Deze correctie is nog net op tijd voor de 15e editie, dus ik ben jou en de vragensteller zeer erkentelijk!

  Hartelijke groeten,
  Marjan Arts

  Bureauredacteur
  Van Dale Uitgevers

 2. Hartelijk dank! Dat is inderdaad een belangwekkende correspondentie. Om dergelijk nieuws bij elkaar te houden, heb ik de vrijheid genomen jouw tekst te herplaatsen in het forum. Daar kan iedereen die wil nog zijn steentje bijdragen aan de discussie.