2 reacties

  1. Ik ben het toch echt met Rein eens, Jeroen: regel 11D van de Leidraad van het Groene Boekje is hier volstrekt duidelijk over. “De gebiedende wijs wordt uitgedrukt door de stam van het werkwoord.” Dus is ‘Houd’ het juiste antwoord op vraag 7, en niet ‘Houdt’. Paragraaf 11.7 zegt verder dat de meervoudsvorm stam+t nog weinig voorkomt en dat we deze vorm vinden in formele en oudere vormen van het Nederlands (voorbeelden: “Neemt en eet, dit is Mijn lichaam” en “proletariërs aller landen, verenigt u”) en in enkele vaste verbindingen (voorbeeld: “bezint eer gij begint”). Dat laat m.i. geen ruimte voor jouw stelling dat ‘Houdt’ het goede antwoord is , maar “nu niet meer gebruikelijk”. “Houd(t) jullie mond” is geen “formele of oudere vorm van het Nederlands”, noch een “vaste verbinding” als bedoeld in het GB.

  2. Het was het proberen waard. Ik twijfelde, al was het Groene Boekje inderdaad duidelijk genoeg. Inmiddels lijkt er wel consensus te zijn, ja. Ik heb het antwoord aangepast, met excuses aan de oplossers.