Dictee van maandag 4 juli

Ons wekelijks dictee, deze keer geïnspireerd door de Onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten, vandaag precies 240 jaar geleden. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent!

[slickquiz id=155]

13 reacties

 1. Geldt de vernederlandste meervoudsvorm ook voor woorden die niet in onze naslagwerken staan?

 2. Een ander uitgangspunt is om de spelling van dergelijke woorden in de vreemde taal volledig intact te laten, dus ook de meervoudsvorm. Beide stellingen lijken me verdedigbaar en daarom vind ik vraag 9 minder geslaagd.

 3. Ik zou het in een dicteewedstrijd nooit wagen de Angelsaksische meervoudsvorm te laten prevaleren boven de Nederlandse regel. Het meervoud van baby, sherry of party volgt de bekende regel, dus waarom het woord uit deze opgave niet?

 4. Maar dit woord staat niet in de wdb. en kan daarom niet gebruikt worden.

  • Blijkbaar hebben de 10/10-scorers bij deze opgave toch dezelfde redenering gevolgd, zonder zich de lastige vraag te stellen of dat bewuste woord nu wel of niet in een erkend naslagwerk staat.

 5. Als bij vraag 10 het linkerdeel ontbrak zou ik waarschijnlijk het foute antwoord gekozen hebben. Want schrijf je dat rechterdeel aan elkaar, met een streepje of in twee woorden? Maar nu koos ik op grond van de schrijfwijze van het linkerdeel en die van de combinatie van linker- en rechterdeel.
  De aangeboden opties kunnen dus inderdaad je score gunstig of ongunstig beïnvloeden zoals Riet opmerkte bij mijn lastige dictee van vorige maand.

 6. Tweemaal Peter in de TOP 20 WEEKDICTEE. Kan niet voorkomen worden dat deelnemers dezelfde naam gebruiken als iemand anders? Ook al hebben ze een verschillend e-mailadres.
  Of gaat het in dit geval om dezelfde persoon?

 7. Jeroen, verwijder Fenny dan ook maar. Zo kan ik ook 10 goede antwoorden geven.