7 reacties

 1. In deze tekst komt ‘rechttoe rechtaan’ voor. De schrijfwijze ervan begrijp ik. Echter in het artikel ‘1 april: je moet maar durven’ staat: .. Aly Breemhaar had een rechttoe-rechtaan-tekst (koppelteken ter wille van de duidelijkheid) geschreven .

  Ik vraag me nu af welk koppelteken hier bedoeld wordt: het eerste, het tweede of beide? Anders gezegd hoe zou je het officieel schrijven? Zelf dacht ik: rechttoe rechtaantekst.

 2. Als je een woordgroep combineert met een znw. krijgt de woordgroep een koppelteken en wordt het znw. eraan vast geschreven: alleen juist is
  rechttoe-rechtaantekst (let wel: in een dictee!). Van GB mag je (buiten dictees) te pas en te onpas (nou ja) een koppelteken toevoegen. Dat laatste leverde dus het TWEEDE koppelteken op in
  rechttoe-rechtaan-tekst.
  Overigens staat ‘rechttoe rechtaan’ als ‘uitdrukking’ te boek, de schrijfwijze ‘rechttoe rechtaan tekst’ is dus zeker ook correct.

 3. Geachte heer De Jong, De formulering die ik daar gebruik is een zgn. samenkoppeling. Met een gewone uitdrukking (rechttoe rechtaan) is een zelfstandig naamwoord gevormd. Dan wordt het geschreven met koppeltekens om al die onderdelen te verbinden: rechttoe-rechtaantekst. Ter wille van de duidelijkheid heb ik een extra koppelteken toegevoegd tussen rechtaan en tekst. Dat mag van de Taalunie.

  Vergelijkbaar zijn woordgroepen als ‘staakt het vuren’ (gebiedende wijs) en ‘laag bij de grond’ (bijv. nmw.), die in een samenkoppeling als volgt worden geschreven: een staakt-het-vuren (znw) en laag-bij-de-gronds’ (bnw).

  Meer informatie: inleiding Groene Boekje, 6.6, regel 6.K.

 4. Hoewel ze officieel bij de zangvogels horen, zou ik het geluid van een kauw zeker geen tjirpen willen noemen.