Dicteetijgers jagen Bruna Velp op kosten

‘Het belang des boekhandels’ was de titel van het eerste van een cyclus Brunadictees die in samenwerking met Van Dale van start ging in de vestiging in Velp.

KVB

Een aankondiging van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels (nu de KVB) uit 1892

door René Dijkgraaf

‘Het belang des boekhandels’ was de titel van het eerste van een cyclus Brunadictees die in samenwerking met Van Dale van start ging in de vestiging in Velp. De bedoeling is het nieuwe Groene Boekje en de nieuwe Van Dale onder de aandacht te brengen. Het schrijven van een dictee is daarvoor een mooi instrument, omdat het mensen confronteert met lacunes in hun spellingkennis en omdat de deelnemers kunnen zien hoe duidelijk en overzichtelijk de regels in bovengenoemde handboeken gepresenteerd worden.

Bruna Velp creëerde een zeer gezellige sfeer, waarin de ongeveer vijftien aanwezige taalliefhebbers goed gedijden. De dicteetekst was leuk en, zoals verwacht, gelardeerd met bekende spellingvalkuilen. Ik kan daar jammer genoeg niets over zeggen, omdat bij elke bijeenkomst in den lande dezelfde tekst gehanteerd zal worden.

Severijnen

Marleen Severijnen van Language Partners

Charmant
De werkjes werden onderling nagekeken, waarbij elk spelprobleem op een even deskundige als charmante wijze besproken werd door Marleen Severijnen van Language Partners. Zij werkt samen met Van Dale en geeft onder meer taallessen. De winnaar kreeg een Groen Boekje, maar dat had nogal wat voeten in de aarde: dicteenomaden Rein Leentfaar en René Dijkgraaf maakten beiden twee fouten. De regel voor een ex-aequosituatie (wie meer dan één fout in een woord maakte, verliest) faalde, omdat het bij beiden telkens om één letter ging.

Er werd vervolgens ruim tijd besteed aan een shoot-out, waarbij de gastvrouw en de presentatrice beurtelings moeilijke woorden uit het GB opdiepten. Ge-e-maild, kortetermijnbeleid, Mexicaanse griep, re-integratie, no-flyzone en mesozoïcum vermochten de combattanten niet op de knieën te krijgen, terwijl de slotwijn al bijna werd ingeschonken. Uiteindelijk werd daarom besloten twéé Groene Boekjes uit te reiken, waarna de gezellige nazit een aanvang nam.

Leentfaar Jansen Dijkgraaf

Rein Leentfaar (l) en René Dijkgraaf (r) tijdens een dictee in Dordrecht, 2013.

Altijd weer die tijgers
Het bestaan van dicteetijgers was de organisatie nog onbekend. Rein en ik – die onze prijs tenslotte al binnen hebben – gaven het advies mensen van buiten de regio voortaan buiten mededinging te laten meedoen. Dit werd in overweging genomen. Gelukkig maar, want ditzelfde dictee zal de komende tijd in verscheidene Brunaboekhandels in den lande gepresenteerd worden. Wie weet welk talent er sluimert!  Het was in ieder geval een memorabele en ouderwets leuk georganiseerde avond.

De tekst van het dictee zal na voltooiing van de reeks te vinden zijn op deze site.

 

Reacties zijn gesloten.