15 reacties

 1. Uitstekend verwoord (René dan, Gerdi juist niet)!
  Zorg ervoor dat de GrootDicteeOrganisatie dit filmpje ziet.

 2. Mooi gedaan, René. Hopelijk valt het niet in dovemansoren. En de organisatie maar zeggen dat de nadruk goed te horen was … Ook in Venlo, waar ik deelnam, had niemand de accenten geplaatst, maar het werd wel telkens fout gerekend.

 3. Fantastisch samengesteld, René. Ik sluit me helemaal aan bij de suggestie van Bob van Dijk, zoals hierboven te lezen is.
  Ongetwijfeld wordt hiermee voorkómen dat dergelijke klemtoonvragen dan nog in een volgend Groot Dictee vóórkomen.

 4. Meesterlijke montage, René. Dat doet niemand je na. Geen enkele samensteller van dictees zal het nu nog in zijn hoofd halen discutabele klemtoontekens te verlangen!

 5. Misschien is het nuttig ons te realiseren dat klemtoontekens, in de vorm van een accent aigu, altijd facultatief zijn. Uitspraaktekens (accent aigu, accent grave en circonflex) daarentegen zijn altijd verplicht.

 6. Ultiem, dagelijks e.a beklemtoond: slaat nergens op. Dat moet me van het hart. Met deze reactie zet je toch ook geen klemtoonteken op de werkwoordvervoeging ‘moet’? We slaan een beetje door met z’n allen, althans zo lijkt het.

 7. Geweldig! Is er íémand geweest die móét in de eerste zin geschreven had? Denk het niet.Dan ga je dat toch niet fout rekenen ?