Dodelijke spelfout

Wie nog denkt dat spelling niet zo belangrijk is, moet niet naar India afreizen. Daar blijken spelfouten fatale consequenties te hebben.

Leerling in klaslokaal India

Een leerling van een plattelandsschooltje in de deelstaat Maharashta, India

door de redactie

De soms venijnige berispingen van orthografisch minder begaafde schrijvers op sociale media kunnen irritatie opwekken. Maar vergeleken bij de reactie van een leraar in India zijn dit soort terechtwijzingen gefluisterde aanbevelingen. De docent in de noordelijke deelstaat Uttar Pradesh constateerde dat de vijftienjarige Nikil Dohre in een examen het woord ‘sociaal’ verkeerd had gespeld en sloeg de jongen daarop zo ongenadig hard met een stok, dat de scholier begin deze week, drie weken na het incident, overleed aan zijn verwondingen.

Ook in India leidt een bestraffing als deze tot protesten en actie van de politie. De leraar is nog voortvluchtig, de protesten houden aan. De volkswoede richt zich niet zozeer tegen de futiele aanleiding voor de moord, als wel op het onderliggende racisme. De scholier behoorde tot de laagstgeplaatste bevolkingsgroep in het Indiase kastensysteem, de ‘onaanraakbaren’. In juli werd in de deelstaat Rajasthan ook al een leerling in de klas doodgeslagen omdat hij water had gedronken uit een kan voor de leraren uit een hogere kaste.

Reacties zijn gesloten.