Een frisse start

Een frisse start van het dicteejaar 2018, zo kunnen we het tweede Groot Nissewaards Dictee in Spijkenisse zeker noemen. Het dictee werd op 2 februari 2018 georganiseerd door Lionsclub De Bernisse. Dian van Gelder doet verslag.

Spijkenisse 2018

Presentator Ferdinand Fransen

door Dian van Gelder 

Een frisse start van het dicteejaar 2018! Ja, zo kunnen we het tweede Groot Nissewaards Dictee in Spijkenisse zeker noemen. Het dictee werd op 24 januari 2018 georganiseerd door Lionsclub De Bernisse, samen met het Taalhuis Nissewaard, in bibliotheek de Boekenberg. Op de dag werden twee dictees georganiseerd; ’s middags het dictee voor kinderen van de groepen 8 van de basisscholen in Nissewaard, ‘s avonds voor volwassenen.

De voorlezer van het volwassenendictee was Ferdinand Fransen, de auteur Henk Verweel, beiden van de Lionsclub De Bernisse. Het was een beknopte dicteetekst (150 woorden), toegankelijk en niet te moeilijk.

Spijkenisse 2018

De nummers 1 en 2: Jolanda de Leeuw en Jaap Romijn.

Prijzen
Vooraf aan het dictee had Rein Leentfaar laten weten dat als hij de winnaar zou zijn, hij zijn prijs ter beschikking zou stellen. Met slechts één fout was dat ook het geval. Vervolgens was er een shoot-out voor de drie personen met twee fouten. Na de shoot-out waren Jolanda de Leeuw, Jaap Romijn en  Paula Hamstra de prijswinnaars  1, 2 en 3 van de wisselbekers.
Er werd geschreven voor het goede doel: het Taalhuis Nissewaard. De winnaar voor het hoogste sponsorgeld was Reinier Bos.

Lionsclub De Bernisse
De Lionsclub De Bernisse (vernoemd naar de rivier de Bernisse die de scheiding vormt tussen de vroegere eilanden Voorne en Putten) is een serviceclub in de gemeente Nissewaard die zich richt op activiteiten ten behoeve van hulpbehoevenden lokaal in de regio, maar ook ver daarbuiten zoals bijvoorbeeld in Ghana. De Stichting Activiteiten Lions De Bernisse beheert de gelden die bestemd zijn voor de charitatieve doelen.

Taalhuis Nissewaard
De opbrengst van het dictee komt ten goede aan het Taalhuis dat in de bibliotheek de Boekenberg is gevestigd. De actie dient om laaggeletterdheid te verminderen. Het Taalhuis organiseert gratis taallessen voor mensen die de Nederlandse taal niet goed kunnen lezen of schrijven. Ook is er een Taalcafé waar je samen een stukje uit de krant kunt lezen, een oefening maken of een taalpuzzel oplossen. Anderstaligen kunnen in groepjes en met een taalvrijwilliger elke week oefenen.

Spijkenisse 2018

Interieur van de imposante bibliotheek in Spijkenisse.

Bibliotheek de Boekenberg
Kijk eens op de website www.deboekenberg.nl  en overweeg een daadwerkelijk bezoek aan deze qua architectuur, piramidevormige, schitterende bibliotheek. Ook heeft de bibliotheek een eigen programmaboekje voor de vele activiteiten zoals exposities, spreekuren, filmavonden, vakantieactiviteiten, gezellige themacafés en cursussen.

De Boekenberg dateert van 2012. Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum is een speciale expositie van de boekenpiramide gemaakt. De creativiteit en het ontwerpproces van de Boekenberg worden getoond door middel van schetsen, tekeningen en afbeeldingen. Op de website staan ook de tien technische fun facts over de architectuur, het exterieur, het interieur en de verdere inrichting van bibliotheek de Boekenberg beschreven.

  1. Qua vorm is de Boekenberg geïnspireerd op een boerenschuur met het karakteristieke puntdak. Het verwijst naar het agrarische verleden wat ook geldt voor het interieur met de rode bakstenen.
  2. De ruimtes van de Boekenberg zijn op elkaar gestapeld, eromheen zijn boekenkasten bevestigd. Daaromheen loopt een doorgaande route van 480 meter, langs diverse terrassen, de bergwandeling naar de top!
  3. Door de glazen kap kun je van buiten de boeken zien en vanaf binnen kijk je uit over het Marktplein en de oude kerk.
  4. De Boekenberg bevat veel glas. Het pand telt maar liefst 1006 ramen.
  5. Ook qua duurzaamheid voldoet het ontwerp van de Boekenberg. Het gebouw is milieuvriendelijk, CO2-neutraal en door de vele bomen draagt naast de technologie ook de natuur zelf een steentje bij aan de klimaatregeling.
  6. Vanaf de komst van de bibliotheek in 2012 heeft het diverse prijzen en nominaties in de wacht gesleept voor zowel architectuur als functionaliteit.
  7. Er is veel hout gebruikt, dat een aangename en warme uitstraling geeft. Tevens zijn flinke vurenhouten spanten toegepast die de glazen overkapping van het gebouw dragen.
  8. De allerhoogste boekenplanken zijn te hoog om vanaf de looproute te bereiken. De ruimte erboven wordt benut voor het uitstallen van de verborgen collectie die anders in het magazijn zou staan.
  9. De functionele verlichting bestaat uit een mix van straatverlichting en leeslampen. Vooral ’s avonds komt deze verlichting goed tot zijn recht waarbij je de lichtjes ziet schitteren onder de glazen stolp.
  10. Samen met bibliotheek de Boekenberg werd ook de Boekenbergbuurt opgeleverd, met 42 naastgelegen woningen op het Kees de Groenplein. Ook hier zijn rode bakstenen en puntdaken kenmerkend.

Dus met recht kan het tweede Groot Nissewaards Dictee door zowel een kinder- als volwassenendictee, de samenwerking tussen de Lionsclub en het Taalhuis, het schrijven voor het goede doel en de speciale locatie de Boekenberg, een frisse start van het dicteeseizoen 2018 genoemd worden!

Reacties zijn gesloten.