Geen geoha bij Harens Dictee

Auteur Trees Roose maakte het de deelnemers van het Harens Dictee op 18 december niet makkelijk met haar fraaie tekst over de Groningse aardbevingen.

Dicteeschrijvers in de Dickensroom. Foto: Dick Stada.

Harens Dictee

Het Harens Dictee voltrekt zich in een intieme setting.Foto @ Hein Bloemink

door Dick Stada

Toen de deelnemers de deuren van de bibliotheek in Haren om half acht dicht hoorden gaan, ging er een zucht van verlichting door de Dickensroom. Er was aangekondigd dat een dicteetijger uit het Gooi zich had aangemeld, die nogal eens op het podium belandt. Maar een verkeersinfarct ter hoogte van Lelystad had roet in het eten gegooid .
In Haren is het zo dat je automatisch specialist wordt als je een keer hebt gewonnen. Je verwacht dan dat die groep specialisten steeds groter wordt, maar het bleef op de avond van 18 december bij twee. Voorlezer van de avond, Henk Boomker van de plaatselijke boekhandel, was goed geïnstrueerd. Hij las vlot en duidelijk voor. Diverse keren was hij bereid op verzoek de zin te herhalen. En die zinnen waren soms behoorlijk lang.

Tektonische platen
Schrijfster Trees Roose had een fijn dictee in elkaar gedraaid: een verhaal met kop en staart, een actueel thema, instinkers, creatieve samenvoegingsvondsten en met een mooie lengte. Het was dit keer een invuldictee over de in deze regio gevreesde aardbevingen door aardgasboringen, met woorden als epicentrum, tektonische platen, tribo-elektrische schokken en richtergetallen. Andere lastige waren: gemeentelijkeherindelingsdiscussies, waddengebied, Kerklatijn, down-to-earthachtige dronkenmansbeweging en geoha. Geoha over dubieuze kwesties, zoals op de avond ervoor bij Het Groot Dictee, was er niet. Veteraan Rein Leentfaar had het dictee namelijk van tevoren gecontroleerd.

In de nakijkpauze werden de deelnemers als vanouds verwend met een glas glühwein. Helemaal passend bij de sfeervolle ambiance. Als Charles Dickens zelf was komen binnenwandelen, was dat niet eens opgevallen. Het nakijken zelf gebeurde in eerste instantie door buurman of -vrouw. Het werk met de minste fouten werd nog een keer apart nagekeken. Onderdeel van de Harense dicteetraditie zijn de gebeamerde foto’s van een cybercelebrity, internetkat ‘Grumpy Cat’, die inmiddels miljonair is geworden, aldus Trees Roose.

Dickenstrofee
Hein Bloemink, van de plaatselijke krant, werd met 30 fouten winnaar van de fraaie Dickenstrofee, kort gevolgd door Holly Moors en Ria Struijk. Ook na nauwkeurig nakijken bleken specialisten Anja Borman en Dick Stada een gelijk aantal fouten gemaakt te hebben. Ze gingen elk met een bos bloemen naar huis. De organisatie gaat zich beraden over de vorm van het negende dictee, dat van 2015. Men speelt met de gedachte om een competitie op te zetten tussen de verschillende dorpen die mogelijk deel gaan uitmaken van een gemeente waar Haren ook bij gaat horen.

Reacties zijn gesloten.