Grootse talenten onder Gorcumse gomaristen

Voor de zesde keer op rij leverden de scholieren van de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem uitstekende prestaties in het jaarlijkse Groot Dictee. Uitschieter was Henriëtte de Wildt met maar drie foutjes.

Spanning voor aanvang van het dictee

Gomarus 2016

Zoals gebruikelijk was het dictee uitstekend voorbereid, inclusief een rol pepermunt.

door JvHD

Voor de zesde keer op rij leverden de scholieren van de reformatorische scholengemeenschap Gomarus in Gorinchem uitstekende prestaties in het jaarlijkse Groot Dictee. Uitschieter was Henriëtte de Wildt met maar drie foutjes.

Wat is hun geheim? Misschien is het hun dagelijkse confrontatie met de taalrijkdom van de Statenvertaling. Misschien is het de uitzonderlijke discipline van de jonge gomaristen. Waar vind je nog een aula vol muisstille pubers, die nog voor het dictee van start gaat op hun stoelen blijven zitten en zelfs hun mobieltjes met rust laten? Misschien dragen ook de docenten hun steentje bij, met goed taalonderwijs en voorrondes in december. De besten van die preselectie troffen elkaar dinsdag 26 januari in de aula, verdeeld over vmbo’ers en scholieren van havo/atheneum. De onderbouw van beide categorieën schreef alleen de oneven zinnen.

Gomarus 2016

Een deelnemer aan het Groot Gomarusdictee 2016.

Knip en plak
Eerlijk is eerlijk: wie de afgelopen jaren goed opgelet had bij de dicteewedstrijdjes van NTR school-tv had enig voordeel kunnen behalen. De auteur van het zesde Gomarusdictee had vermoedelijk te veel last van de werkdruk die in het onderwijs almaar hoger lijkt te worden. Hij had de beproefde alinea’s van de NTR-dictees op een ingenieuze wijze bijeengeplakt en een passende inleiding van Wikipedia toegevoegd. Voilà: een dictee met een uitstekende balans tussen moeilijke woordjes en alledaagse valkuilen.

Toch lijkt het er niet op dat deze werkwijze iemand heeft bevoordeeld. Sterker: ook de drie aanwezige dicteetijgers bleven geen van allen foutloos. De voorlezer trof geen blaam, ook al bleef ik zelf het woord vaak ook na herhaling als vaag verstaan. Dat zal de Alblasserwaardse tongval zijn geweest, maar jeugdboekenschrijver Adri Burghout kweet zich uitstekend van zijn taak. In alle rust las hij de tien alinea’s met geoefende dictie voor. Deelnemers met vragen staken keurig een vinger op, waarna een surveillant fluisterend kwam overleggen.

Gomarus 2016

Voorlezer Adri Burghout

Prijzen
Na de lunch, omlijst door gebed en een wonderlijke anekdote over vissen, was het tijd voor de prijzen. Omdat er maar liefst zeven categorieën worden onderscheiden in het Gomarusdictee, verloopt die uitreiking volgens een strak schema. Eerst kwam de onderbouw aan bod: in die categorieën wonnen Tabitha de Jong (vmbo) en Bastiaan Bernouw (havo/atheneum). In de bovenbouwgroepen kwam de winnares van vorig jaar weer een prijs ophalen. Maira Nagel Pellegrom was met elf fouten opnieuw de beste van de vmbo’ers. Henriëtte de Wildt (havo/atheneum) verraste met haar score van slechts drie fouten iedereen.

Gomarus 2016

Na de leerlingen haalt de buitenstaander zijn prijs op.

Ook in de docentengroep verschool zich een talent. Leraar Van de Kamp kaapte met vijf foutjes de eerste prijs weg. In de categorie ouders ging de prijs naar de enige deelneemster, mevrouw Pellikaan. Bij de belangstellenden mocht ik zelf – twee fouten – de prijs ophalen. En na de traditionele protesten van de deelnemer uit Breskens kon iedereen terugkijken op een geslaagd evenement.

6 reacties

  1. De deelnemer uit Breskens was blij met zijn achteraf toch nog uitgereikte bos bloemen … Zijn (correcte) ‘westnijlziekte’ (hij had dat mogelijk als enige juist) was fout gerekend, terwijl bij de bespreking gezegd was, dat dit (overigens ten onrechte) niet zou meetellen. Waarvan akte.

  2. Nog een opmerking: op internet vind je zowel Gorcum als Gorkum, binnen VD komt alleen Gorkum voor …

  3. Tja, het is wat met die plaatsnamen. Maar als het andere dictee in die plaats het Groot Gorcums Dictee heet, het museum het Gorcums Museum genoemd wordt en de plaatselijke martelaren steevast worden aangeduid als de martelaren van Gorcum, lijkt die Van Dalevariant het toch af te leggen tegen de praktijk.