Hoogdag in Hoogeveen

Vrijdag 27 maart togen zo’n zestig dappere dicteeschrijvers naar Hoogeveen, waar de Rotaryclub een sponsordictee organiseerde ten bate van Syrious Mission.

Schrijver Dolf Verroen licht zijn tekst toe op verzoek van Annette Timmer.

De lessenaars staan in het gelid voor het Dictee van Hoogeveen

De lessenaars staan in het gelid voor het Dictee van Hoogeveen

door René Dijkgraaf

27 maart togen zo’n zestig dappere dicteeschrijvers naar Hoogeveen, waar de Rotaryclub een sponsordictee organiseerde ten bate van Syrious Mission, een Nederlandse organisatie die Syrische kinderen in vluchtelingenkampen ondersteunt door samen met hen muziek te maken. Het geeft deze kinderen een lichtpuntje in hun dagelijkse ellende en het bevordert de onderlinge saamhorigheid, bovendien ervaren ze dat er mensen zijn die zich om hen bekommeren. Een lofwaardig initiatief! Dat dit goed werkt ervoeren de aanwezigen aan den lijve, toen Syrious Requestmedewerkers hen in de pauze vermaakten met een les in ritmiek.

Buitenbeentje
Het Hoogeveense dictee is van oudsher een buitenbeentje, omdat er vaak termen in de teksten voorkomen die in geen enkel woordenboek staan en waarvoor de gebruikelijke dicteeregels dus niet opgaan. Toch was het ook nu weer een zeer gezellige, nuttige en leerzame avond.
Dat kwam voor een groot deel door de inspirerende, en voor zijn zesentachtig jaren verbazend vitale, kinderboekenschrijver Dolf Verroen. Hij werd op een professionele en toch heel prettige manier geïnterviewd door presentatrice Annette Timmer, die duidelijk goed voorbereid was. Ze stelde Verroen inspirerende vragen, die hem enthousiast deden vertellen. Hij schreef meer dan honderd boeken, waaronder Slaaf kindje slaaf, dat hij als zijn belangrijkste werk beschouwt. Verroen vertelde dat hij dit boek in relatief korte tijd vanuit het hart schreef en dat hij verrast werd door de toekenning van prestigieuze buitenlandse onderscheidingen.
Intussen schrijft hij gewoon door en hij geniet enorm van de spontane en onbevooroordeelde brieven die kinderen hem schrijven.

Dolf Verroen

Dolf Verroen licht zijn dicteetekst toe op verzoek van presentatrice Annette Timmer.

Licht ondeugend
Zijn laatste productie was de prachtige en licht ondeugende tekst van het Groot Hoogeveens Dictee 2015. Hij liet zijn – soms hardop kreunende – publiek dingen schrijven als Abessinië, aboucheren, bachetta, tragédie lyrique, De Nederlandsche Bank en Caecilia (van de winternacht). Woorden die niet in het Groene Boekje of in Van Dale voorkomen, maar die de dicteevreugde niet verminderden. Er werd een flink bedrag opgehaald voor het goede doel en iedereen ging tevreden naar huis, uiteraard vooral de Zeeuwse winnaar Rein Leentfaar.

Eerder op dezelfde dag was er een tweede dictee van Verroens hand te horen. ’s Middags vond het jeugddictee plaats voor de basisscholen uit Hoogeveen en De Wolden. De kinderen kregen moeilijke woorden voor hun kiezen als knock-out, aanstelleritis, mannequin en stationcar. Joëlle Minderhoud van de Akker uit Pesse won de eerste prijs, Jaimy Schreur van De Weidebloem uit Hoogeveen werd tweede en Nicole Lanting van de Akker uit Pesse kreeg de derde prijs. Alle kinderen kregen  een boek cadeau van Harm de Jonge en Dolf Verroen. Met de twee dictees haalde de Rotaryclub 6500 euro op voor het goede doel.

5 reacties

  1. Heeft de auteur toegelicht wat hij bedoelt met een bachetta? Ik ken het woord niet, en zelfs via Google word ik niet wijzer. Er bestaat wel een roemrucht type Fiat dat Barchetta heet. Misschien doelde hij daarop met de zin ‘een stem als een bachetta’? Dan zou het toch een andere spelling behoeven…

    En een deftig woord als aboucheren is sinds het begin van de 19e eeuw wel érg zeldzaam geworden in het Nederlands.

    • Uit de Krant van Hoogeveen (30 maart): De winnaar werd Hein Leentvaar met zes fout. Een nieuw talent in Dicteeland?

  2. Dolf Verroen: een bachetta is letterlijk een paukenslag. Deze – in zijn ogen algemeen bekende – uitdrukking bedoelt weer te geven dat een vrouw een harde, onsympathieke stem heeft. (Als ik het goed begrepen heb.)