Leiderdorp hield het weer verraderlijk eenvoudig …

Hoe neerlandica dr. Tanneke Schoonheim het altijd weer versiert, is voor ons een vraag en voor haar een weet. Maar elk jaar ziet ze kans om het Groot Leiderdorps Dictee een supereenvoudige aanblik te geven, terwijl toch iedereen fouten blijft maken.

Leiderdorp 2018

Nog even ontspannen voorafgaand aan de start.

door Huib Boogert  |  Foto’s: Bert Jansen

Bij eerste voorlezing wordt Broeder Ezel doorstroomd met het warme gevoel, dat je al die doodnormale, herkenbare woorden wel even foutloos zult neerpennen. Als de gecorrigeerde tekst dan terugkomt, blijkt foutloos een utopie. Zelfs de specialisten/dicteetijgers onder de deelnemers zagen geen kans, een nulfouter te scoren.

Dit jaar was het niet anders. De taalkundige rek- en strekoefeningen van het zesde Leiderdorps dictee leken zo eenvoudig. Als 3 oktoberfeest, sinterklaasfeest, zwartepietendiscussie, oud en nieuw (= jaarwisseling) en fitnesssessie worden voorgelezen, schiet er niemand in de stress. Sterker nog, je pretporiën springen open: eitje! Maar die smakelijk gemarineerde dicteetekst (het was een soort Leiderdorps jaaroverzicht van 2018) bracht een deelnemer achteraf tot deze ietwat mokkende overweging: “Het lijkt een mooie auto, maar als je onder de motorkap kijkt, zie je pas hoe ingewikkeld alles in elkaar zit”. Hij bekende méér dan veertig fouten te hebben gemaakt. Op zeventig invulplaatsen was dat nogal deprimerend. Hij voelde zich echt een ‘master of disaster’…

Leiderdorp 2018

Annemarie Braakman schreef ook mee in Leiderdorp.

Discussies achteraf

De discussies achteraf met de bevelhebbers van het evenement (dicteeauteur Tanneke Schoonheim, voorlezeres burgemeester Laila Driessen en Volksuniversiteit-voorzitter Emil Broesterhuizen) gingen onder meer over de vraag of persoonlijkerecordtijd ook met twee woorden geschreven mag worden. De jury vond uiteindelijk van wel.
Veel méér dispuut leverde, als gebruikelijk, de (zeven) aperte taalfouten op, die de deelnemers in de voorgedrukte tekst moesten ontdekken. Dan blijkt iedereen zijn eigen interpretatie te hebben van het begrip fout. Gezocht werden bijv. een pleonasme, een getalsfoute werkwoordsvorm, een verkeerd bezittelijk voornaamwoord, een spelfout, een foutief betrekkelijk voornaamwoord, een verhaspeld spreekwoord, kortom de valse nootjes van onze taal. Met argumenten als ‘dit kan toch óók?‘ probeerde menigeen zijn foutenquote te reduceren. Vergeefs.

Leiderdorp 2018

Jeroen Hendriks met zijn trofee (midden: burgemeester Laila Driessen)

Verbaasd over grote deelname

Zowel bij de verwelkoming als bij de prijsuitreiking maakten burgemeester Driessen en LVU-voorzitter Broesterhuizen melding van hun verbazing (zelfs het woord ‘verbijsterd’ viel) over de enorme deelnamedrang onder de Leiderdorpers. De dicteelocatie, het gemeentehuis, puilde uit met zeventig inschrijvers (waaronder elf teams). De organiserende Leiderdorpse Volksuniversiteit (LVU) kreeg zo veel aanmeldingen, dat een wachtlijst aangelegd moest worden. Dat belooft wat voor volgend jaar!

De winst bij de individuelen was dit jaar een prooi voor Jeroen Hendriks (7 ft), fractievoorzitter van D66 in de gemeenteraad. Tweede werden ex aequo Corrie van der Laan en Bas Warmenhoven (ieder 13 ft).

Winnaar in de categorie specialisten Bert Jansen

Bij de teams schoot D66 de hoofdvogel af (35 ft), gevolgd door de combinatie Visser ’t Hooft Lyceum-Bonaventuracollege (51 ft). Derde werd de CU/SGP (53 ft).
Bij de specialisten scoorde Bert Jansen het best: 1 fout. Annemarie Braakman maakte 3 fouten en Marissa van Vliet, Pieter van Diepen en Huib Boogert elk 5 fouten.

3 reacties