Liefde in Keiem bekoort recordaantal Gentse studenten

Op dinsdag 24 maart daagden in het Universiteitsforum (Ufo) niet minder dan 465 deelnemers op voor het derde Groot Gents Studentendictee. Winnaar in de buitencategorie Frans Van Besien schreef een verslag.

Nko-arts Van Cauwenberge kweet zich aardig van zijn taak. Foto: Frédéric Piccavet.

Gents Studentendictee 2015

Prorector Paul Van Cauwenberge leest het dictee voor.

door Frans Van Besien

Op dinsdag 24 maart daagden in het Universiteitsforum (Ufo) niet minder dan 465 deelnemers op voor het derde Groot Gents Studentendictee.

Er heerste een prettig gespannen en enthousiaste sfeer in de imposante Aula Leon De Meyer. Prorector Paul Van Cauwenberge vond het een uitdaging om voor het eerst een dictee voor te lezen, maar bracht het er met de nodige humor goed van af. Frédéric Piccavet, hoofdredacteur van het UGent-studentenblad Schamper, was kordaat: telkens een vrije plaats tussenlaten en bij de minste zweem van afkijken het blad afgeven.

Het pittige dictee van Schamper stelde de spellingvaardigheden van vele deelnemers behoorlijk op de proef. De tekst, een idyllisch verhaaltje dat zich afspeelde in het West-Vlaamse polderdorpje Keiem, stond bol van dicteeklassiekers en knap gevonden hersenbrekers. Waar bij het eerste studentendictee een teerbeminde axolotl vele wenkbrauwen deed fronsen, deed dit nu de voor bijna alle deelnemers onbekende ney. De schrijfwijze van deze bamboefluit bleef evenwel buiten beoordeling. Verder kon men er best zijn hoofd bij houden. Passeerden de revue: Velvet Underground-T-shirt, erekanunnik-titularis, ge-a.u.b.’d, epistolaire imbroglio, benedictijnerabt; Asjkenazische; Ave Mariaatje, nordic walken.

Gents Studentendictee 2015

De ney, een Turkse bamboefluit, was menig dicteetijger niet onbekend.

Nachtelijke correctie
Na afloop hadden vele deelnemers een goed oog op hun geleverde prestatie, maar kwam bij sommigen al snel het besef dat ze juist heel véél fouten hadden gemaakt. Die konden ze dan doorspoelen met een Jupiler of een cola. De correctie van de honderden dictees werd ’s nachts aangevat en de volgende dag was de klus geklaard. Toen de dicteetekst online verscheen, vielen bij de kenners onmiddellijk twee foutjes op: terzelfdertijd, dat duidelijk met r werd uitgesproken, moet los, en het liggende streepje in mississippi-alligator was overbodig. Met een gemiddelde van 32 fouten lieten de studenten zien dat er aan hun orthografische kennis nog wat te sleutelen valt. Gelukkig rekende de jury dan nog maar één fout per woord aan.

Winnaar van het dictee werd Robin Vancayseele van de Universiteit Gent met slechts 8 fout. Sigried Godderis en Günther Martens – de winnaar van vorig jaar – vervolledigden het podium met respectievelijk 9 en 11 fouten. Bij de niet-studenten was ‘thuisspeler’ Frans Van Besien de beste met 6 fouten. Christiane Adams werd tweede met 9 fouten, gevolgd door Herman Killens en Raf Coppens (beiden 11 fout). Zij vielen uiteraard buiten de prijzen, maar kregen wel een eervolle vermelding.

2 reacties

  1. Op de uitnodiging stond naast een subterrestrisch dier ludiek ‘Kunde gij spelln?’ vermeld.
    Wel, mijn antwoord luidt: ‘Ney’ …
    Ik schreef onder meer velvetunderground-T-shirt, denkend aan weerbarstige types met fluwelen hemdjes, maar het bleek om een of andere sixtiesmuziekgroep te gaan. Mijn enige excuus: ontbreekt in mijn cd-collectie.
    Frans, nogmaals proficiat met die vanbesiense prestatie en je verslag!

    PS aan allen: lees ook het hilarische relaas over de gemaakte fouten (http://www.schamper.ugent.be/2015-online/deef-heeft-geen-eik-the-jew). Zo worden de Asjkenazische Joden onder meer archi-nazische Joden, en ontaardt de bastaardvloek dedju naar analogie in The Jew …