Plan Mooi Markelo eyecatcher in Hofdictee

In het dictee van de gemeente Hof van Twente stonden twee zaken centraal: de discussie rond Zwarte Piet en het Plan Mooi Markelo. Toch wist het team uit Goor die plannen het beste te spellen. En de individuele winnares kwam uit Delden.

Detail uit het Plan Mooi Markelo

Markelo 2016

In Markelo was een flinke opkomst.

Tekst en foto’s: Dian van Gelder

De gemeente Hof van Twente spant de kroon doordat er in één jaar maar liefst twee dictees werden georganiseerd. In het kader van het 15-jarig jubileum van de gemeente Hof van Twente werd de projectgroep Quiz en Dictee van het Beaufort gevraagd  een extra dictee te organiseren. Dat dictee vond plaats op 8 maart 2016 in het gemeentehuis in Goor. Hierbij ging de strijd tussen vijf teams uit de eerste gemeenteraad (2001) en vijf teams uit de huidige gemeenteraad.
Op 30 november werd, eveneens door de projectgroep Quiz en Dictee van het Beaufort,  het Hofdictee voor teams uit de zes gemeentekernen georganiseerd.  In dit dictee, dat jaarlijks in Het Beaufort in Markelo wordt gehouden, gaat het om het best schrijvende team van de zes dorpskernen en de beste individuele schrijver.

Beaufort
De locatie van het dictee is het cultureel centrum Het Beaufort. Dat centrum is in toenemende mate het middelpunt van cultureel Markelo geworden. Uiteenlopende activiteiten worden georganiseerd, zoals exposities in ruimtelijkheid, schilderkunst, nieuwe media en fotografie. Verder worden zowel populaire als filmhuisfilms gedraaid. In de categorie literatuur en lezingen vertellen auteurs over hun oeuvre. Op het gebied van muziek vinden diverse concerten en voorstellingen plaats.

Markelo 2016

Het Plan Mooi Markelo, inclusief sportveldje.

Over Pieten en Plan Mooi Markelo
Het Hofdictee was dit jaar geschreven door journalist Frank Bussink uit Markelo. Zoals blijkt uit de titel, ‘Over Pieten en Plan Mooi Markelo’, stonden in het dictee twee onderwerpen centraal.
Om met het laatste te beginnen: in Grand Café De Kroon waren eerder dit jaar rond de honderd inwoners aanwezig bij de presentatie van het schetsontwerp van het Plan Mooi Markelo. Het plan is in nauwe samenwerking met een grote groep enthousiaste en betrokken inwoners van Markelo tot stand gekomen. Het werd met applaus ontvangen. Het plan voorziet in de herinrichting van het terrein van de voormalige melk- en kaasfabriek. Tijdens de creatieve avonden hebben de Markeloërs de bouwstenen voor het plan aangedragen. De sfeer en de geschiedenis van de oude melk- en kaasfabriek zijn in het schetsontwerp bewaard gebleven. Een deel van de oude pakhallen blijft staan. Deze ruimtes kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt, zoals maatschappelijke instellingen of bedrijven, winkels en een soort galerie. Verder blijven ook de oude pekelbaden bestaan, die kunnen worden omgebouwd tot bijvoorbeeld vijvers of standplaats voor openbaar groen.

Markelo 2016

Dicteeauteur Frank Bussink

Plein wordt eyecatcher
De oude liftschacht van de melk- en kaasfabriek wordt verhoogd en omgebouwd tot uitkijkpunt. De muur met het beroemde mozaïek met het ingemetselde Markelose ‘Melkmannetje’ blijft staan. Er komt een centraal sportveldje, zitplekken en een klim- en filmwand. Rondom het plein zijn mogelijkheden voor terrassen en natuurlijk is er ruimte voor het dorpsfeest in Markelo. Door de auteur was dit in het dictee op de volgende wijze verwoord: Het plein kan worden gebruikt voor braderieën of een leuke vrijmarkt. Het moet wel een eyecatcher zijn, vind ik. Met mooi geciseleerde emaillen beelden.

Zwarte Pieten
Markelo is met name ingenomen met de manier waarop het plan door enthousiasme, betrokkenheid en samenwerking van de inwoners tot stand is gekomen. Dit in scherp contrast met de sfeer rond de Zwarte Pietendiscussie, het tweede onderwerp van het dictee. De auteur beschreef die discussie als volgt: Dan beland je al snel in de Zwarte Pietendiscussie.* Dat is sowieso een leuk woord voor een dictee, want moet je dat nu aaneenschrijven of niet? Enfin, voor- en tegenstanders vliegen elkaar in de haren. Ik vind het een in- en intrieste bedoening, de een blèrt nog harder dan de ander.

Markelo 2016

Het winnende team uit Goor.

Dicteeavond
Aan de organisatie van de gemoedelijke en gezellige avond was duidelijk aandacht besteed. Vriendelijke mensen verzorgden de koffie, hapjes en drankjes. Een leuke opening waarin de kern van de avond werd verwoord. Het dictee werd duidelijk en beheerst door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel voorgelezen. Tijdens het vorige dictee in maart van dit jaar bleek zij nog de beste Markelose deelneemster te zijn. Ook werden de resultaten van het dictee digitaal gepresenteerd.

Prijzen
De gemeente Hof van Twente omvat zes dorpen. Het team van Goor, bestaande uit vijf personen, won de eerste prijs met in totaal 89 fouten. Thuisteam Markelo werd tweede met 103 fouten. Op de derde plaats eindigde Hengevelde met één foutje meer, namelijk 104 fouten. Delden werd vierde (108 fouten), Diepenheim vijfde (123 fouten) en Bentelo eindigde op de zesde plaats met 138 fouten.
In het individuele klassement van de gemeente Hof van Twente werd Hiska Bakker met 7 fouten de winnares. Jan Put werd tweede met 8 fouten en Mirjam Kolkman derde met 9 fouten. Van de meeschrijvers uit het publiek werd Dian van Gelder eerste met 3 fouten.

Markelo 2016

Hiska Bakker

Groot Dictee
Hiska Bakker zal op 6 december het UT-dictee in Enschede presenteren. Bovendien zijn zij en Jan Riefel – die ook in Markelo meeschreef – uitverkoren om deel te nemen aan het Groot Dictee 2016. Natuurlijk aan beiden een onvergetelijke dag en alle succes toegewenst!

* De jury keurde ook ‘zwartepietendiscussie’ goed.

3 reacties

 1. Als ‘zwartepietendiscussie’ ook goed is, wie krijgt dan de zwartepiet?

  O Sint, goedheilig kindervriend
  Wat is er in dit landje
  Met al dat Zwarte Pietgedoe
  In godsnaam aan het handje?

  Is Zwarte Piet opeens een slaaf
  En zijn wij nu racisten?
  Wat zonde als de kinderen
  Hun sinterklaasfeest misten

  O mensen, voor of tegen Piet
  Stop met elkaar bedreigen
  Laat Zwarte Piet in vredesnaam
  De zwartepiet niet krijgen!