Enschedees lustrum voor Rein Leentfaar

Het thema van het UT-dictee 2016 was het 55-jarig bestaan van de UT. Er waren vijf categorieën deelnemers: universiteitsmedewerkers, studenten, prominenten, externen en Rein Leentfaar.

Klaas Stibbel krijgt uitleg door Rein Leentfaar over zijn fouten: ‘Wat heb je hier nou van geleerd?’

Enschede 2016

De jury presenteert het dictee aan Rein Leentfaar, die het uitlegt. Rechts auteur Paul de Kuyper.

door René Dijkgraaf

Het door Studium Generale en UT Nieuws georganiseerde dictee van de Universiteit Twente is voor dicteeaficionado’s elk jaar weer een hoogtepunt. Het thema was op dinsdag 6 december het 55-jarig bestaan van de UT. Er waren vijf categorieën deelnemers: universiteitsmedewerkers, studenten, prominenten, externen en Rein Leentfaar.

De teksten van Paul de Kuyper hebben altijd een mooie verhaallijn, ze zijn qua tekstbehandeling van hoog niveau en ze bevatten zowel humor als een voldoende aantal moeilijke woorden. Kortom: aan alle eisen voor een goed dictee wordt jaarlijks voldaan. De Kuyper neemt dit jaar deel aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Dicteetijgers Annemarie Braakman en Jan Riefel hebben dus geduchte concurrentie!

Enschede 2016

Klaas Sikkel krijgt uitleg door Rein Leentfaar over zijn fouten: ‘Wat heb je hier nou van geleerd?’

Spontane uitleg
De avond werd op vakkundige en ontspannen wijze gepresenteerd door Hiska Bakker, die zich overigens ook plaatste voor deelname aan het aanstaande Haagse tv-dictee. Ze heeft flink aan haar conditie moeten werken, omdat de meeste vragenstellers hoog in het auditorium zaten en behoefte hadden aan een microfoon. Als bejaarde vond ik het hoopgevend te zien hoeveel belangstelling voor taal er onder jongeren nog is, zelfs op een bètafaculteit.

Het publiek genoot ook geweldig van de inbreng van dicteechampetter Rein Leentfaar, die elk spellingprobleem spontaan van commentaar voorzag. Dat stemde ook de jury zeer tevreden, want vaak was hij die voor, zodat hun werklast duidelijk afnam. Ook leken ze sommige regels niet goed begrepen te hebben. De professionals waren opgelucht en blij daarop telkens bijtijds gecorrigeerd te worden.

Enschede 2016

De genietende prijswinnaars: van links af Kyra de Lange, Klaas Sikkel, Rein Leentfaar, Jelmer Verkleij, voorlezer en oud-rector Ed Brinksma en Eline van Daatselaar.

Facebookquiz
Oud-rector Ed Brinksma kweet zich vakkundig van zijn voorleestaak, waarna de werkjes onderling werden nagekeken. De hoofdprijs werd – verdiend – voor de vijfde (!) keer, met slechts vier fouten, gewonnen door veteraan Rein Leentfaar, die tijdens de prijsuitreiking dan ook genietend de gecorrigeerde versie van zijn dictee doornam. Bij de prominenten won Kyra de Lange (24 fout), bij de medewerkers Klaas Sikkel (23), terwijl de eer bij de studenten gedeeld werd door Jelmer Verkleij en Eline van Daatselaar, die beiden 28 fouten maakten. Er bleek ook nog een prijsje beschikbaar te zijn voor de winnaar van een Facebookquiz, onder meer over de spelling van een x-aantal X-benen. Daar ontstond wat verwarring over, maar nadat Rein Leentfaar dit probleem tot ieders opluchting duidelijk had uitgelegd, konden de deelnemers tevreden huiswaarts keren.

Een mooie avond!

4 reacties

  1. Hilarisch en mooi verslag, René. Aardiger dan vorig jaar … Complimenten. Op de vraag: “Ze kennen me en mijn optreden her toch inmiddels wel?”, was het volmondige antwoord: “Jazeker!”.