Schrijven voor het taalcafé

Aad Kuiper is dicteefanaat én Oudewaternaar. Niemand anders dan hij kan dus verslag doen van het vijfde Oudewaters Dictee.

door Aad Kuiper

Oudewater 2016
Aad Kuiper in Oudewater (2016)

Het was weer bijzonder geanimeerd in de Mariaschool voor het vijfde Groot Oudewaters Dictee een aanvang nam. De organisatie had alles weer prima geregeld en in de voorafgaande weken waren heel wat deelnemers en niet-deelnemers druk met spellingkwesties die door Marga Smits via Facebook gedeeld werden – we zullen ze missen.

Teams, dicteetijgers en overige schrijvers hadden zich aangemeld; bij elkaar 44 deelnemers; het paste net. Lisa Splinter had een leuk dictee geschreven waarin de voormalig Oudewaterse arts Hendrik van Praag (hij werd wereldberoemd met een middel tegen gal- en nierstenen) en het St. Jacob Ziekenhuis (1926-1976) belangrijke rollen speelden.

Uiteraard heette Piet Smits als ‘spreekstalmeester’ iedereen namens de organisatie, Rotary Oudewater, welkom; hij beloofde een boeiende en spannende avond. Vervolgens stelde hij de schrijfster van het dictee voor, juryvoorzitter Han Bovens (docent op het Minkemacollege), voorleesster Marga Smits, Sigrid Hooftman (die alle spelregels nog eens doornam) en de Oudewaterse dichter Huub van Doorn, welke nog een verrassing in petto had. Lisa, student geneeskunde, las eerst het dictee in zijn geheel voor: inderdaad een boeiend verhaal over geneeskunde in combinatie met Oudewater. Marga Smits las het dictee voor, zoals een dictee voorgelezen hoort te worden. Na het schrijven en het corrigeren van het dictee van een ander door de deelnemers zelf – dat staat hier in twee regels, maar duurde bij elkaar wel iets langer – werden de dictees van de best scorenden nog eens door de jury gecontroleerd om tot een goede beslissing over winnaars te komen. Marga Smits, in een dubbelrol deze keer, vertelde over het belang van taalcafé SAMENTAAL, waar ze een belangrijke factor in speelt: mensen uit hun isolement halen, mensen in aanraking brengen met (het belang van) Nederlands als tweede taal en met hun (nieuwe) woonomgeving. Ze riep overigens nieuwe taalvrijwilligers met klem op zich te melden.

De uitslag en een compliment

Bij de nabespreking van het dictee was, zoals gebruikelijk, enig gesteggel en het waren niet alleen dicteetijgers die struikelden over de schrijfwijze van bepaalde woorden. Het is weliswaar een spelletje, maar het dient, net als andere spelletjes, wel serieus gespeeld te worden. Zo ontlokten de ‘achttien gauge infuusnaald’ en de adressering aan ‘Dokter Van Praag, Holland’ enige verhitte discussies. Maar het bleef gezellig.

De uitslag dan. Bij de lokalen: 1 Frans Rijkaart (8), 2 Paul Wesseling (10), 3 ex aequo Koos Splinter en Hans Dorsman (11). Bij de dicteetijgers: 1 René Dijkgraaf (2), 2 Bert Jansen (4), 3 ex aequo Werner Joosten en Rein Leentfaar (5). Bij de lokalen was Team Koos nummer 1 met gemiddeld 14 fout en bij de tijgers de Woordenaars met gemiddeld 4 fout. Dicteetijger René Dijkgraaf, die hier vanuit Harderwijk al vaker mee kwam schrijven, zei, bij de inontvangstneming van zijn prijs: “Ik ga vaak naar dictees, maar deze, hier in Oudewater, springt er wel uit!” En dat bedoelde hij duidelijk in positieve zin. Het minste aantal fouten was dus 2 , het hoogste aantal (en niemand hoort ooit wie dat was en daarom durven mensen gelukkig gewoon mee te doen) was 34, terwijl het gemiddeld aantal fouten 16 was. Een, naar verhouding, niet zo moeilijk dictee; zoals toegezegd.

Alle winnaars kregen leuke prijzen: van een flesje wijn, een Grachtenvaert met een ijsje bij Roberto tot een High Tea in het Theehuis of een etentje bij Joia. En Huub van Doorn stelde voor beide eerste prijswinnaars een exemplaar van zijn tweede dichtbundel ter beschikking.

Het was weer een geslaagde avond.

Reacties zijn gesloten.