Spelman: de dicteewedstrijd

Spelman rijdt in een Rolls-Royce naar de dicteewedstrijd. Maar rijdt hij niet de werkelijkheid uit?

Spelman rijdt in een Rolls-Royce naar de dicteewedstrijd. Zijn ban-de-bomtasje met dicteewoorden is kwijt. Daarom wil hij terug. Hij vliegt in een ornithopter over kunukuhuisjes.

Copiloot Grote Pier zegt: “We brengen je naar Boerenkoolstronkeradeel. Daar kun je bûter, brea en griene tsiis eten.” Spelman heeft zoals altijd zijn kedsen vergeten. Barrevoets zit hij in een char-à-bancs, die stopt bij de Eiffeltoren. Hij schreeuwt: “Ja, Eiffeltoren moet met twee f’s, en met een hoofdletter als het de enige echte is.” Maar door het homerische gelach van diezelfde toren hoort niemand hem.

Dan wordt hij wakker. Spelman denkt: aha, een lucide remslaapdroom.

Reacties zijn gesloten.