Franse scholieren spellen almaar slechter

Het spellingniveau van Franse scholieren loopt al decennialang terug. Dat wijst een langjarig onderzoek uit van het Franse ministerie van Onderwijs.

Basisscholieren in Frankrijk zijn beduidend minder goed gaan spellen. Het gemiddeld aantal fouten in een dictee van nog geen zeventig woorden bedroeg in 1987 bijna elf. In 2015 was dat al opgelopen tot achttien, maar vorig jaar incasseerde de modale leerling 19,5 fouten in hetzelfde dictee. Bijna een verdubbeling dus in een periode van 35 jaar.

De fouten betreffen niet moeilijke of weinig gebruikte woorden, maar vooral congruentie: bijvoorbeeld tussen onderwerp en gezegde, of substantief en adjectief. Het gaat dan om fouten als inquiets, dat in het meervoud een s krijgt, of het voltooid deelwoord rentrés, waarvoor hetzelfde geldt. Dat laatste woord schreef ruim twee derde van de scholieren nog correct in 1987, nu kon nog maar een derde dat. Lexicale fouten namen iets minder toe, van gemiddeld twee in 1987 tot drie in 2021.

Uitsplitsing van de resultaten leidt niet tot verrassingen: meisjes scoren nog altijd beter dan jongens (21 tegenover 18 fouten gemiddeld) en in lagere sociale milieus wordt beduidend minder goed gespeld. Scholen in welvarende wijken rapporteerden nog geen 16 fouten per leerling, in achterstandsbuurten scoorden de scholieren bijna 22 fouten.

Vergelijkbare resultaten zijn in Nederland niet bekend. Het Franse onderzoek hanteert al sinds het begin hetzelfde dictee, waardoor de uitkomst door de jaren heen uitstekend te vergelijken is.

Reacties zijn gesloten.