ChatGPT zit gen Z’ers 83 keer dwars

‘Pedante taalfanatici, wees gewaarschuwd: al worden de resultaten van de deelnemers niet publiekelijk bekendgemaakt, grote ego’s kunnen alsnog een aanzienlijke deuk krijgen bij het aanschouwen van hun foutenaantal.’ Een verwittigd man is er twee waard, maar toch zorgde het sfeervolle Grote dwarsdictee in de UAntwerpen voor een hilarische apocalyps zonder weerga: wie minder dan 100 fouten had mocht zich gelukkig prijzen …

Antwerpen deel 2 – Boekenbeurs

Als aanloop naar het grootschalige evenement De Schrijfwijzen op 6 december organiseerde Creatief Schrijven een dictee op de Antwerpse Boekenbeurs. Mét Ludo Permentier.

Antwerpen deel 1 – dwars

Het Grote dwarsdictee, derde editie. Niet in de dicteekalender en tot op heden ook niet bekend in het dicteecircuit. Herman Killens ging last minute op verkenning.

Vrouwenrechten op Vaderdag

We kunnen honderduit zagen en klagen over onkundige en koppige jury’s, onwetende dicteeorganisatoren en het gebrek aan wedstrijden in Vlaanderen. Of we kunnen zelf plaatsnemen op de jurybanken, de organisatoren met onze kennis en ervaring bijstaan en onze malle hobby volop promoten. Herman koos in Antwerpen voor de tweede mogelijkheid.

Antwerpen 2018

Geboeid publiek, geboeide journalisten

Met overmacht won de Vlaamse dicteereus Herman Killens het Groot Dictee der Mensenrechten in Antwerpen. Speciaal voor Dictees.nl schreef hij een mild kritische nabeschouwing.