Vrouwenrechten op Vaderdag

We kunnen honderduit zagen en klagen over onkundige en koppige jury’s, onwetende dicteeorganisatoren en het gebrek aan wedstrijden in Vlaanderen. Of we kunnen zelf plaatsnemen op de jurybanken, de organisatoren met onze kennis en ervaring bijstaan en onze malle hobby volop promoten. Herman koos in Antwerpen voor de tweede mogelijkheid.

tekst en foto’s: Herman Killens

Vooraf

Grr, het Groot Gents Studentendictee (14/3/2019) gemist. Blijkbaar heel laat aangekondigd en niet doorverteld binnen de dicteewereld. Jammer! Dan maar op naar de volgende opdracht, deze keer in de sinjorenstad.

Dictee-evenement

Groot Dictee der Mensenrechten, tweede editie

Locatie

AP Hogeschool Antwerpen, Campus Spoor Noord. Niet risicoloos: in de buurt ontploft er af en toe al eens een granaat. Gevaarlijke sport, dat dicteeën.

Organisatoren

AP Hogeschool en Amnesty International

Tijdstip

Dinsdagavond 19 maart 2019. In heel Vlaanderen valt Vaderdag ergens in juni, maar A houdt het tegendraads op Sint-Jozef. Jawel: vandaag dus.

Historiek

Vorig jaar won ik met ruime voorsprong de eerste uitgave. Met mijn 15 fouten ging ik Robert Joosen (23f), Frans Van Besien (28f) en Rein Leentfaar (31f) vooraf. Er was toen wel heel wat commotie rond de vele storende fouten in de tekst en het kwistige gebruik van niet-afdwingbare hoofdletters. Frustrerend. Maar na afloop bekeek ik het positief en bood ik meteen mijn diensten aan voor de volgende editie. Zulke initiatieven verdienen immers alle steun, zeker in het dicteearme Vlaanderen.

Vol spanning wachten op de tekst

Deelnemers

41 stuks, toch wel een lager aantal dan vorig jaar. Ook relatief weinig studenten. Maar rond de Oxfam-fairtradebar troepen wel niet minder dan 8 dicteespecialisten samen, waaronder 3 cracks uit een bevriend buurland.

Tekst

Auto door schrijfster Saskia De Coster. Ze gaat daarmee op haar elan door, want nog maar net verscheen haar nieuwe roman Nachtouders. Vanavond kan ze jammer genoeg niet aanwezig zijn omdat ze een lezing geeft rond het thema de moeder, de schrijver in de Balie in Amsterdam. Grappig: omdat de zoektocht naar een bereidwillige BV-auteur wat aansleepte werd mij gevraagd om me als plan B klaar te houden. Voor alle zekerheid schudde ik dus vlug een column uit mijn mouw – die reservetekst zal later nog wel eens van pas komen, zeker?

Antwerpen 2018

Fairtradebar

Inhoud

Een scherp feministisch pamflet (en dat bedoel ik positief) over (het gebrek aan) vrouwenrechten in Saoedi-Arabië. Kroonprins Mohammad bin Salman mag zich dan wel als vooruitstrevend profileren, maar toch zijn vrouwen in het aartsconservatieve land nog steeds tweederangsburgers. Vorig jaar werden enkele vrouwelijke activisten die ijverden voor het afschaffen van het verbod op autorijden (nota bene nadat die bewuste wet eindelijk werd geschrapt) in de gevangenis opgesloten. Activistisch geïnstigeerde beroepsprotestanten, lees: vrouwen, worden met condoleances en bloemenkransen geen millimeter verder gebracht maar door speurneuzenpodcasts en illegaal buitengesmokkelde brieven en zelfs dit dicteetje kan de focus van de wereld even verschoven worden naar dit hemeltergende onrecht. Paardenmiddelen alstublieft.

Moeilijkheidsgraad

Doenbaar, met voor de specialisten weinig exotisch klinkende woorden. De ultieme nulfouter?

Roos Van Acker, een schot in de roos

Presentatie

De avond wordt aan elkaar gepraat door BV Roos Van Acker. In afwezigheid van Saskia leest ze ook de tekst voor. Tien op tien wat mij betreft. Niveau Martine Tanghe. Perfecte articulatie en dicteersnelheid, grappig en innemend. Een schot in de roos …

Ikke

Uiteraard heb ik vooraf een waterdicht reglement en het draaiboek voor de organisatoren opgesteld en de fouten uit Saskia’s tekst gehaald. Maar ik word ook formeel aangesteld als juryvoorzitter. En dat is leuk want zo maak ik het drukke dicteegebeuren ook eens van achter de schermen mee.

Organisatie

Coördinatrice Patrice De Feyter loopt zich het vuur uit de sloffen om alles op wieltjes te laten draaien. En dat lukt nagenoeg perfect. Kleine tegenvallers (oei, geen rode pennen – te weinig boekenbonnen) worden meteen en efficiënt opgelost. Het onthaal is overigens bijzonder hartelijk. Wat een vriendelijke mensen. Enkel op het einde van de avond loopt het programma te lang uit. Beno Schraepen, lector in de opleiding orthopedagogie houdt een ellenlange lezing over Inclusie en het VN-verdrag voor gelijke rechten voor personen met een beperking. Die man is niet te stoppen, tot algemene wanhoop: het duurt maar liefst veertig minuten. En iedereen zit te wachten op de uitslag. Uiteindelijk moeten we achteraf nog spurten om de allerlaatste trein te halen …

Struikelblokken

Naar verluidt vooral naar verluidt. En ook de twee moeilijkste zinsdelen leveren veel rode streepjes op: Pokkensaaie, krankjorume en kwansuis uit het brein gedeletete taakjes zijn voorbehouden aan het nobele ras der vrouwen en verweerde carrosserieonderdelen, aan corrosie onderhevige flanken, op giraffenvlekken gelijkende eczemavlekken, kaduke banden.

Een deel van de jury in actie

Jurering

Ik krijg hulp van maar liefst een twintigtal m/v. Bij broodjes en koffie/thee kijken we alles twee keer streng maar rechtvaardig na, en de top zoveel nog een derde keer. Veel prijzen voor schoonschrift moeten we niet uitreiken, dat staat al vast. Marleen Van Strydonck houdt nauwgezet de scores bij op een Excellijst en zorgt voor de diploma’s. Wat een superteam!

Schiftingsvraag

Op mijn aanraden werd er een ex-aequovraag ingelast: hoeveel fouten zullen alle deelnemers samen maken? Dat blijken er uiteindelijk maar liefst 647 te zijn (een gemiddelde van 15).

Drie cracks uit een bevriend buurland: Rein Leentfaar, Dian van Gelder en Randy van Halen

Winnaars

Samen met Roos mag ik als juryvoorzitter Anne Claeys (Amnesty International), Baptiste Painblanc (Studenten AP), Koen De Smet (Lectoren AP) en Rein Leentfaar (overall) op het podium roepen. Die laatste verslaat Jozef Lamberts heel erg nipt dankzij de schiftingsvraag. En verbazingwekkend: geen enkele nulfouter. Hulde ook voor Wim Vanhoorne met een mooie ereplaats tussen al die toppers.

Uitslagen

(tussen haakjes het antwoord op de schiftingsvraag)

Categorie ‘Amnesty International’

1. Anne Claeys 8f (1732)
2. Anne de Nijs 10f (666)
3. Sarah Mievis 15f (1234)

Categorie ‘Studenten AP’

1. Baptiste Painblanc 18f (700)
2. Siegfried Verdonck 19f (1843)
3. Laure Lytens 24f (890)

Categorie ‘Lectoren AP’

1. Koen De Smet 6f (402)
2. Ellen Verleyen 7f (220)
3. Kato Luyckx 9f (327)

Overall

1. Rein Leentfaar (NL) 1f (525)
2. Jozef Lamberts 1f (499)
3. Christiane Adams 2f (750)
4. Frank Denys 3f (753)
5. Wim Vanhoorne 3f (272)
6. Frans Van Besien 4f (320)
7. Kevin Willems 4f (273)
8. Randy van Halen (NL) 5f (666)
9. Koen De Smet 6f (402)
10. Dian van Gelder (NL) 7f (800)

Slotsom

Bijzonder geslaagde editie. Wordt vervolgd. Nu de jeugd nog aan het schrijven krijgen.

Next

Sst, niet voortvertellen.

3 reacties

  1. In mijn zoektocht naar informatie (verslagen, foto’s) over dit dictee kwam ik op good old Google plotseling uit op het Groot Dictee der Mensenrechten van Amnesty International in Antwerpen in het jaar … 1996! 150 deelnemers alsjeblieft, met ons aller Toon Vandenheede als glansrijke winnaar en de betreurde Diederik Van Coillie als runner-up. Zelf verschijn ik pas 15 jaar later ten tonele als dicteerecidivist …