Delft 2024

Delfts Dictee: bis, bis!

Het Delfts Dictee leverde vooral succes op voor oud-docent Henk Tetteroo, die een gedeelde tweede plek veroverde tussen gelauwerde dicteetijgers.