Rotary Delft Dictee eindigt in tiebreak

Frans Van Besien uit Gent is de winnaar van het Rotary Delft Dictee. Hij versloeg in een tiebreak de Zeeuwse Rein Leentfaar.

Frans Van Besien wint dictee Delft

Winnaar Frans Van Besien toont zijn eerste prijs

Frans Van Besien uit Gent is de winnaar van het Rotary Delft Dictee. Op 19 december bleken twee van de twintig deelnemers gelijk geëindigd te zijn: zowel Van Besien als Rein Leentfaar uit Breskens scoorde zes fouten. Om toch één winnaar aan te kunnen wijzen, besloot de jury tot een ongebruikelijke sudden-deathconstructie: wie in de tekst als eerste een fout had gemaakt, eindigde als tweede. Het pleit was snel beslecht. Rein Leentfaar had een fout in de titel en moest daarom genoegen nemen met de pennenset. Frans Van Besien mocht naar huis met een bronzen beeldje van Richard de Vrijer.

Het was een gezellige avond in de Sociëteit Standvastigheid. De dicteeschrijvers werden geconfronteerd met een pittige tekst van oud-rector Jan Edo Otten, die met name de filantropische activiteiten van de Delftse Rotarians in het zonnetje zette. Dat het inschrijfgeld ten goede komt aan het goede doel – goederenbank Robin Hood – benadrukte hij in een geestige eindzin: ‘Uw deelname aan dit dictee is wat anders dan egocentrische activiteiten als batikken, tatoeëren van uw torso, oplossingen van sudoku’tjes, dansen op een bal masqué, coifferen van uw chihuahua of het verzorgen van uw forsythia.’

De liefhebbers hadden het niet gemakkelijk met zinnen van dit kaliber. De derdeprijswinnaar, Willem Meertens uit Delft, had maar liefst 24 fouten. Bij ontstentenis van de auteur raakte ook de jury in een enkel geval de kluts kwijt. In de oorspronkelijke tekst stond bijvoorbeeld rechttoe-rechtaan, mét onjuist koppelteken. Er moest een dicteetijger aan te pas komen om de tekst te corrigeren. Alles bijeen was het Rotary Delft Dictee, mede dankzij de goede verzorging met glühwein en allerhande hapjes, wederom een gedenkwaardig evenement.

Reacties zijn gesloten.