Het Deventer van Daniëls

Neerlandicus, schrijver en entertainer Wim Daniëls schreef en presenteerde op 31 juli de Deventer Taalstrijd, dat wordt gepresenteerd als de voortzetting van het roemruchte Dictee met andere middelen. Hij beschreef zijn indrukken op zijn Facebookpagina.

Daniëls leest zijn dictee voor in café De Hip. Foto © Liselotte Kolthof

deventerdictee

Doorstart in Deventer – maar niet voor iedereen

Het roemruchte Deventer Dictee krijgt een opvolger. Helaas blijven op 31 juli de deuren gesloten voor liefhebbers buiten de Hanzestad.

Deelnemers aan het laatste dictee in 2014. Zij mogen dit jaar niet meedoen.

Deventer koek lijkt op

Een groot verlies voor dicteeland kondigt zich aan: het Deventer Dictee houdt ermee op. Organisator Karlijn Ribbers, die het stokje twee jaar geleden overnam van oprichter Alex Zwalve, laat weten dat de tijd haar ontbreekt.

Vlaamse advocaat geeft les in nederigheid

Dicteereus Joost Verheyen, de Kannibaal van Paal, richtte in Deventer een slachting aan onder dicteeliefhebbers en specialisten.

Joost Verheyen na een zege in Breskens (2013)

Met klem

De klemtoon speelt een niet te onderschatten rol in vrijwel elk dictee. Een voorlezer kan door zijn intonatie de schrijfwijze van heel wat samenstellingen beïnvloeden. Dictee-expert Pieter van Diepen analyseert enkele beruchte gevallen in zijn nieuwe column.

Olipodrigo (2)

Gemengd nieuws uit de wereld van spelling en dictees. In deze tweede aflevering: het afscheid van topauteur Alfons Lipman, de verhipping van het Deventer Dictee en een vraag over jeugddictees.