Olipodrigo (2)

Gemengd nieuws uit de wereld van spelling en dictees. In deze tweede aflevering: het afscheid van topauteur Alfons Lipman, de verhipping van het Deventer Dictee en een vraag over jeugddictees.

Almelose sage beëindigd
Topdicteeschrijver Alfons Lipman houdt ermee op. Nu zijn pensioen als docent aan het Pius X-college in Almelo aanstaande is, gaat ook het Almelose dictee over naar een andere auteur. Na tien jaar is daarmee een einde gekomen aan de belevenissen van de corpulente arts Alex en zijn zachtmoedige geliefde Adelheid. Spoiler alert: de twee blijven ondanks alle escapades bij elkaar.

De dicteewereld kent slechts enkele topschrijvers, en Alfons Lipman behoort zonder twijfel tot de elite. Zijn tien Almelose dictees kenmerken zich door een lucide combinatie van verhaallijnen, selectief woordgebruik en humor. Het bundelen waard, deze reeks dictees, en dat is precies wat de redactie van Dictees.nl van plan is. Om de moeilijkheidsgraad van Lipmans teksten te illustreren volstaat de score van Peter Jansen, de winnaar in de specialistencategorie (oud-winnaars van het Almelo’s Dictee): 21 fouten. Het gemiddelde in alle categorieën bedroeg bij de laatste editie, op 12 december 2013, 47 fouten.

Inschrijving Deventer Dictee vanaf 18 december
Het Groot Deventer Dictee opent de inschrijving voor de veertiende editie. Vanaf woensdag 18 december 2013 kunnen specialisten, liefhebbers en ‘sfeerproevers’ zich aanmelden voor deze happening. Nu de initiators van het eerste uur, Alex Zwalve en Bastiaan Mokkink, de organisatie hebben overgedragen aan professional Karlijn Ribbers, ziet alles er een tikje anders uit. De website, niet langer Deventerdictee.nl maar Grootdeventerdictee.nl, is een hip stukje vakwerk van Studio Wonder uit de Hanzestad. En ook de locatie is gewijzigd, al is dat eerder uit noodzaak dan vanwege een wens om alles anders te doen. Het stadhuis wordt verbouwd. Daarom wijkt men in 2014 uit naar de Deventer schouwburg aan de Leeuwenbrug 2.

Jeugddictees
Tot nu toe besteedde Dictees.nl niet veel aandacht aan jeugddictees, maar de redactie heeft wroeging. Als spellingliefhebbers zien wij immers graag dat onze spes patriae, de bron van taalvernieuwing, zich intensief bezighoudt met de orthografische kronkels van het Nederlands. Graag vernemen wij uw gedachten hierover. Moet er een aparte afdeling komen? En hoe denken de jongeren er zelf over? Wij horen het graag!

Reacties zijn gesloten.