Topavond ondanks foutenaanstreepbonanza

Het eerste Groots Dordrechts Dictee leverde een gezellige drukte op en een onverwacht woud aan rode streepjes.

Winnaar Rein Leentfaar (l) luistert samen met Bert Jansen en René Dijkgraaf (r) naar de jury. Foto: Huib Boogert

Leentfaar en Gerard Schouw

Rein Leentfaar (l) naast oud-Dordtenaar Gerard Schouw, Tweede Kamerlid voor de VVD. Foto: Huib Boogert

De aula van het Dordrechtse Da Vinci College was woensdagavond 29 mei afgeladen vol. Zo’n 150 taalliefhebbers hadden er 50 euro voor over om zich met elkaar te meten in een pittig dictee. De zaal at uit de hand van presentatrice Ineke Middag en ook de juryvoorzitter, het Tweede Kamerlid Gerard Schouw, hield de stemming er goed in. Het eerste Dordrechtse Dictee werd georganiseerd door de Rotaryclub Johan de Witt om bij te dragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. In de nakijkpauze werd hierover een lezing gehouden, waaruit pijnlijk bleek hoe groot dit probleem is en – nog pijnlijker – dat de huidige regering van plan is haar financiële bijdrage aan de ondersteuningsinstanties te minimaliseren omdat ‘de markt het wel zal oplossen’. De deelnemers aan het dictee brachten in ieder geval 9 duizend euro bijeen voor het goede doel, waar de 25 duizend laaggeletterden in de Drechtsteden hopelijk even mee vooruit kunnen.

Ranzige rendez-voustjes
De tekst van schrijver Joachim Piscator was niet alleen een erg leuke orthografische uitdaging, maar ook een geïnspireerd verhaal. De vier aanwezige dicteetijgers lustten er dus wel pap van, maar menig deelnemer haalde het einde niet zonder schrijfkramp, want de tekst was nogal lang. Zoals vaker het geval is bij eerste afleveringen van dicteewedstrijden, verkeek de organisatie zich op de benodigde nakijktijd en er zaten ook enige fouten in de tekst. Die wogen echter niet op tegen de acneïsche adolescenten met hun ranzige rendez-voustjes uit de eerste zin, die veel hilariteit – en wanhoop – opriepen. Na de vele geniepigheden in het dictee verwachtte niemand zijn werk foutloos terug te krijgen. Maar dat het een waar vuurwerk van rode strepen zou worden, of een foutenaanstreepbonanza in de woorden van deelnemer Bert Jansen, dat had niemand zien aankomen. Toen de rook was opgetrokken bleek Rein Leentfaar uit Breskens met tien fouten als eerste te zijn geëindigd, gevolgd door zijn provinciegenoot Huib Boogert (15 fout) en René Dijkgraaf uit Harderwijk (17 fout). De werkelijke rangorde was onduidelijk vanwege een groot aantal tamelijk willekeurig uitgedeelde bonusfouten maar dat mocht de pret niet drukken.

De organisatie gaf gelukkig aan van deze dicteewedstrijd een traditie van te willen maken. Rein Leentfaar werd alvast ingehuurd als toekomstig deskundige. Dit tot tevredenheid van de andere dicteenomaden, die hun concurrentiepositie hierdoor aanzienlijk zien verbeteren.

Tekst: René Dijkgraaf

1 reacties

  1. Er was een voorleesduo: Ineke + ….
    Ik heb eventueel wel een e-mailadres voor je.