Vijfde zege voor Lilian Schreuder

Woensdagavond 18 november 2015 vond het Groot Dictee Castricum plaats, waarbij ouderen de strijd aanbonden tegen jongeren. Bij de senioren won Lilian Schreuder haar vijfde trofee.

Jongeren aan het werk tijdens het Groot Castricums Dictee 2015.

Castricum 2015

Jongeren aan het werk tijdens het Groot Castricums Dictee 2015.

door Hanneke Klinkert 

Woensdagavond 18 november 2015 was het Groot Dictee Castricum in de Openbare Bibliotheek aldaar waarbij ouderen de strijd aanbonden tegen jongeren. Er waren circa veertig deelnemers: senioren van 55+ en junioren, leerlingen van het Bonhoeffer- en het J. P. Thijsse College.

Het dictee werd dit jaar voor de vierde keer geschreven door Hanneke Klinkert, oud-docente Nederlands van het Bonhoeffercollege te Castricum. De tekst ging onder meer over de columnist/schrijver A.L. Snijders, die in het kader van de actie Nederland leest een bundel korte verhalen heeft samengesteld. Zijn boekje is gratis uitgedeeld door de Openbare Bibliotheek aan leden en aan middelbare scholen. De moeilijke woorden uit deze verhalen werden ingebed in een verhaal over de ontvangst van Syrische vluchtelingen door ‘Castricum Verwelkomt‘  in het Huis van Hilde. Vele plaatselijke organisaties als Muttathara, de werkgroep Oud-Castricum en Platform Behoud Zanderij werden ten tonele gevoerd. Schrijver/essayist Cyrille Offermans, die docent Nederlands is geweest, las het dictee voor, waarin ook hij een rol speelde in het kader van het taalmaatjesproject van de Stichting Welzijn.

Castricum 2015

Winnaar bij de junioren: Jonas van Kappel.

Senioren versus junioren
Bij de senioren werd de eerste prijs behaald door Lilian Schreuder met slechts vier fout. De vier voorafgaande jaren won ze ook al de eerste prijs. Lilian is 68 en heeft tientallen boeken uit het Engels vertaald. De tweede prijs bij de senioren ging naar Herman Heijne met negen fout en de derde prijs naar Minka van den Berg  met elf fout. Zij won vorig jaar de tweede prijs.

De junioren maakten ook dit jaar meer fouten dan de senioren; bij de winnaars scheelde dat maar liefst tien fouten, wellicht door het gebruik van oudere woorden die de jongeren niet kenden, zoals fauteuil en essay. Van het laatste woord maakten ze veelal s.e. (= schoolexamen)! Bij de junioren (16–18 jaar) was de eerste prijs voor Jonas van Kappel met 14 fout, de tweede prijs voor Kirsten Peters met 17 fout. Beiden zijn afkomstig van het Bonhoeffercollege. De derde prijs ging naar Eline van der Beek (18 fout) van het Jac. P. Thijsse College.

Castricum 2015

Cyrile Offermans leest het dictee voor.

Eigennamen
Voor de jury was het geen eenvoudige opgave om dit dictee na te kijken want een aantal woorden kon op twee verschillende manieren gespeld worden, zoals forensen/forenzen en geleaset/geleased. Een groot probleem vormden de woorden met koppeltekens die soms door organisaties in de oude spelling gehandhaafd zijn gebleven. Noord-Hollands hoort  sinds de spellingwijziging van 1995 los te staan met een koppelteken tussen de delen, maar het Noordhollands Duinreservaat houdt zich daar niet aan. Een goede les voor volgend jaar is om minder twijfelgevallen op te nemen, want dit dictee heeft de jury vele hoofdbrekens gekost.

 

Reacties zijn gesloten.