Croonen op de Klaagbaan

Het Oegstgeester Dictee trekt elk jaar zo’n 75 liefhebbers naar de aula van het Teylingen College. Onder hen een aantal geharde dicteetijgers, die hun tanden mogen stukbijten op een hondsmoeilijk ‘dessert’ van Ton den Boon.

door René Dijkgraaf

Dicteetijgers Jeroen van Heemskerck Düker en Bert Jansen

De Oegstgeester Rotary club organiseerde op 15 oktober de zesde aflevering van het Oegstgeester Dictee. In dicteeland is dit evenement uitgegroeid tot een fenomeen, met name vanwege de vriendelijke houding jegens dicteetijgers. Het is het enige dictee ter wereld waarbij  de echte fanaten na de pauze in een apart lokaal een extra moeilijke tekst moeten schrijven. En het is ook uniek dat die tekst geschreven wordt door de hoofdredacteur van Van Dale, Ton den Boon. Geen van de deelnemende dicteespecialisten kwam hier onder de tien fout …, maar daar praat ik liever niet over.

Binnenkomen in het Teylingen College is thuiskomen. De ontvangst is hartelijk, de inschrijfprocedure loopt vlot en de avond werd deskundig geleid door Rotarian Harry Theuns. De deelnemers zijn open, vriendelijk en talig en het is heerlijk een avond niet over politiek of voetbal te hoeven praten, maar over belangrijker zaken zoals het gevaar van laaggeletterdheid. De opbrengst van de avond ging dan ook naar de Oegstgeester VoorleesExpress. 

Dicteetijgers Job de Kruiff en Dian van Gelder

Tenhemelschreiend

De door – maar liefst – Ko Colijn geschreven tekst behandelde op kundige en af en toe hilarische wijze het ook door de inwoners van Jan Wolkersstad ervaren geschiphol. (Van Dale: schiphollen is het misleiden door manipulatie en leugens en het verdraaien van feiten door onze nationale luchthaven, om lawaai te kunnen blijven maken.)

Commissaris van de Koning Jaap Smit las het dictee met zijn kenmerkende sonore stemgeluid en gevoel voor humor voor, zodat de deelnemers woorden als standalonecamera, fourwheeldrives en fakenieuwsberichtgeving duidelijk konden verstaan. Dat is weer iets anders dan ze goed kunnen spellen … De deskundige jury, onder leiding van Marèse Peters, kwam onder de liefhebbers tot een gemiddeld foutenaantal van 29, waarmee deze tekst duidelijk makkelijker was dan die van vorig jaar (gemiddeld 40 fout). Dat is mooi, want het schrijven van dictees moet geen marteling worden. In de onderhavige tekst werden ervan uitgaan, ingebrekestelling en tenhemelschreiend het vaakst fout geschreven.

René Dijkgraaf was blij met zijn tweede plaats

Dalísnor

Er volgde een gezellige nakijkpauze, die vakkundig werd opgeluisterd door de muziek van Mignon de Lange en Enno van der Schans. De vijf aanwezige dicteenomaden (Lizi van Vollenhoven, Dian van Gelder, Bert Jansen, Jeroen van Heemskerck Düker en René Dijkgraaf) offerden het grootste deel van de pauze op aan het schrijven van de specialistentekst, die met woorden als überbrettl, gipsyjazz, croonen en dalísnor voor de nodige buikpijn zorgden (Een dalísnor is een op Dalís snor gelijkend exemplaar, zie ook Oudewater 2011). 

Bij de liefhebbers gingen de prijzen naar Roshan Cools (10 van de 101 invulwoorden fout), Kees Bakker (13) en violiste Mignon de Lange (14). Bij de teams won Team Apostrof met een gemiddelde van 17 fout. Bij de specialisten werden de scores van beide dictees opgeteld. Jeroen van Heemskerck Düker won in deze klasse afgemeten met 3 + 14 = 17 fout, René Dijkgraaf was tweede (9 + 13 = 22) en Bert Jansen derde (6 + 17 = 23). Na een korte doch gezellige nazit ging eenieder tevreden haars of zijns weegs, zich onderweg alweer verheugend op de volgende dicteesessie.

1 reacties