De oorsprong van Dictees.nl

Deze site is niet uit de lucht komen vallen. De start ligt bij het Deventer Dictee, dat in 2008 werd georganiseerd door Alex Zwalve.

Deze site is niet uit de lucht komen vallen. De start ligt bij het Groot Deventer Dictee, dat werd georganiseerd door Alex Zwalve en Bastiaan Mokkink. Na die achtste editie van het dictee kreeg Alex de roemruchte dicteeverzameling in handen van de overleden Vlaamse broers Mauring en Diederik van Coillie. De Vlaamse beheerders van de collectie – ruim vierhonderdvijftig dictees – hebben met een bewonderenswaardige volharding alle wedstrijdteksten vanaf 1990 overgezet in de spelling van 2005 en Alex plaatste de teksten op internet. Een aardig artikel van Henrico Prins in De Volkskrant verhaalt over deze oertijd van wat nu Dictees.nl is.

De collectie is inmiddels uitgedijd tot bijna twaalfhonderd dictees.  Op dit moment zijn we druk bezig de enorme collectie te verhuizen van de Deventer webstek naar Dictees.nl. Daarnaast voegen we elk recent dictee – na controle door een team van specialisten – toe aan de verzameling. Zo willen we het initiatief levend houden en alle liefhebbers een centrale plek bieden, waar men terecht kan voor nieuws, wedstrijdinformatie, spellingtips en oefening.

Reacties zijn gesloten.