De spelregels op één A4’tje

Eindelijk is het er: een A4’tje met de tien gouden regels voor elk dictee-evenement. Sintcadeautje voor alle organisatoren in Nederland en België!

Herman Killens tijdens een BeNeDictee in 2019

Discussies, onzekerheid, geblader in Groene Boekjes en stamelende juryleden: niemand zit te wachten op gedoe zodra de pennen zijn neergelegd na een dictee. Een bondige opsomming van de regels kan vooraf onnodige twijfel wegnemen. Dat weet inmiddels elke ervaren organisator wel, maar tot nu toe moest elke bibliotheek of Rotaryclub telkens opnieuw zo’n reglement zelf opstellen.

Nu is er goed nieuws. Herman Killens, prominent winnaar van talloze dictees, vatte de voorschriften samen in tien gouden regels, waarmee elke organisator een wapen in handen heeft om eindeloze debatten te beslechten. Het document geeft de voornaamste regels uit het overzicht van Edward Vanhove uit 2015 kort weer en vult deze aan met aanwijzingen voor de etiquette tijdens een dictee.

Voor de goede orde: de tien gouden regels nemen natuurlijk niet elke criticus de wind uit de zeilen. Taal is allerminst in beton gegoten en de spelling weerspiegelt nu eenmaal de veranderlijkheid van ons taalgebruik. Maar de ervaring leert dat een degelijke, eenduidige uitleg van de belangrijkste regels vooraf veel misverstanden voorkomt. Doe uw voordeel met dit document en download de spelregels – in pdf of als tekstdocument – voor eigen gebruik. U vindt ze hier.

Reacties zijn gesloten.