6 reacties

  1. Je kunt bij vraag 10 niet horen hoe het uitgesproken wordt, Jeroen, maar antwoord b is inderdaad correct als je párttimebaantje zou horen, maar hoor je párttime báántje, dan is het m.i. antwoord c. Parttime is (GB online) een bijvoeglijk naamwoord.

  2. Met de aantekening dat de enige plaats in VD waar parttime in die betekenis los gebruikt wordt, lemma ‘betrekking’ is. Maar bij ‘parttime’ weer parttimebetrekking. Ik zal dat melden aan VD. Ook in Groene Boekje 2 voorbeelden met ‘parttime’ eraan vast.

  3. Niet gezaghebbend, maar desondanks een bron die menig dicteeschrijver houvast biedt: het Roze Boekje. Daarin op pagina 161: parttimebaan, parttimebasis . Ik denk wel dat je een punt hebt, Pieter, maar in dit geval laat ik de vraag plus antwoord staan.

  4. Het niet-gezaghebbende ‘5000 venijnige dicteewoorden’ schrijft bij café au lait nogal stellig ‘drie woorden’, maar daar kunnen ook enige kanttekeningen bij geplaatst worden. Deze woordgroep wordt niet vermeld in VD of GB, maar spoort moeilijk met coq-au-vin (GB). Pot-au-feu en vol-au-vent zijn minder voor de hand liggende analogieën, omdat het derde woorddeel hier geen onderdeel van het gerecht is. Van Dale houdt het voorlopig nog steeds op coq au vin, maar als GB het bij coq-au-vin houdt, zie ik niet in waarom we ook niet café-au-lait zouden moeten schrijven.

  5. VD spelt ook nog crème au beurre. Als er een systematiek in zit, lijkt coq-au-vin (GB) niet in het plaatje te passen. Misschien iets voor de Taalunie?