Fedde Dijkstra wint Grut Frysk Diktee

Na zijn twee overwinningen in 2014 en 2015 moest Groninger Jan Ybema dit jaar genoegen nemen met een derde plek bij het veertiende Grut Frysk Diktee. In de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis zegevierde dit keer een echte Fries: tolk-vertaler Fedde Dijkstra uit Wurdum.

Frysk Diktee 2016

Jan Ybema op weg naar zijn derde prijs.

Na zijn twee overwinningen in 2014 en 2015 moest Groninger Jan Ybema dit jaar genoegen nemen met een derde plek bij het veertiende Grut Frysk Diktee. In de fraaie Statenzaal van het Provinciehuis zegevierde dit keer een echte Fries: tolk-vertaler Fedde Dijkstra uit Wurdum maakte maar tien flaters, Ybema elf. Het zilver ging naar Tineke Hoekstra uit Noordburgum. Zij noteerde een foutscore van 10,5 – dat kan in het Fries Dictee.

Met 45 dicteeschrijvers was de Statenzaal, waar al sinds 1580 het provinciebestuur zetelt, goed gevuld. Naast 35 deelnemers die zich hadden gekwalificeerd voor de finale, schreven tien bekende Friezen mee. Onder hen de zangeres Anneke Douma, die met haar Elfstedenhit Bonkefeart sinds 1997 ook landelijke bekendheid geniet. Ook presentatrice Welmoed Sijtsma en topkaatser Chris Wassenaar waren van de partij.

Frysk Diktee 2016

Actrice Tamara Schoppert

Actrice Tamara Schoppert – die pas op haar negende Fries leerde – won in deze groep, met 22 fouten. Die prijs, het laaien dakje (leien dakje), was een grote verrassing voor haar, waarmee zij zich zeer verheugd toonde. ‘Ik hou mijn prijs de hele week om’, besloot zij ter plekke.

Auteur Sietse de Vries ging in zijn tekst onder de titel Goeie (‘goedendag’) in op de generatieverschillen tussen Friessprekenden. De ouderen verbazen zich er regelmatig over dat de jongere generatie veel Friese woorden niet meer herkent. As pake, in kâldenien, it oer teiïch waar hat, assosjearret syn panikerige pakesizzer dat al gau mei klimaatferoaring, noteert de Vries niet zonder humor. En: As beppe fan in huiïch of in meepsk smjunte-eintsje (smient) rept, fleane de bernsbern nei de sinees foar in pekingein. Sommige ouderen zouden die vervlakking graag een halt toeroepen: Pake wol net al te grauwerich oerkomme, mar it leafst soe er de slimste oertrêders mei in wurdboek yn in penitinsjêre ynstelling opslute. Pessimisten voorspellen een spoedige teloorgang van de taal, maar De Vries besluit optimistisch: It Frysk is sa taai as hjidde (vlasafval).

Frysk Diktee 2016

Welmoed Sijtsma, presentatrice van het Jeugdjournaal

Het hele evenement is nog te zien op de website van Omrop Fryslân.

Reacties zijn gesloten.