Frivole fantasieën in IJsselstein

Het eerste IJsselsteins Dictee trok op woensdag 30 maart een bemoedigend aantal taalliefhebbers. Zo’n 45 mensen namen de uitdaging van de bibliotheek aan. En zij werden niet teleurgesteld.

Een mooie mevrouw showt de bokaal voor de teamwinnaars. Foto © Richard de Bruin

ijsselstein2016_burgemeester

door JvHD  |  Foto’s © Richard de Bruin

Het eerste IJsselsteins Dictee trok op woensdag 30 maart een bemoedigend aantal taalliefhebbers. Zo’n 45 mensen namen de uitdaging van de bibliotheek aan. En zij werden niet teleurgesteld: de journalisten Anke van Bergen en Lysette Verwegen hadden een pittige tekst geschreven onder de vrolijke titel Frivole fantasieën over lang vervlogen tijden. Wie het Roze Boekje goed bestudeerd had, was ongetwijfeld in het voordeel. Beruchte dicteewoorden als ge-sms’t, idyllisch, debacle, blocnote, bacchanaal en staakt-het-vuren maakten het leeuwendeel uit van het dictee, waarin de auteurs dromen over de middeleeuwse IJsselsteiners Gijsbrecht van Amstel en zijn Berthe.

Kwik, Kwek en Kwak
De deelnemers, deels gegroepeerd in elf teams, moesten hard werken om alle spellingvalkuilen te omzeilen. Ook de jury had veel werk aan de correctie. Pas na zo’n drie kwartier kon jurylid Johan Zonnenberg beginnen aan zijn uitleg van de lastigste woorden. Nog een ruim kwartier later mocht burgemeester Van Domburg de prijswinnaars bekendmaken. De drie dames van Kwik Kwek en Kwak belandden op de eerste plaats van de teamcompetitie. Anders dan in het stripverhaal ging het hier om dames: Cunie de Groot, Mariëtte Rozmus en Josefien Frencken behaalden een gemiddelde van 30 fouten. De familie Lippus volgde op de tweede plaats, de derde plek werd gedeeld door de teams Studenten en IJsselstein schrijft.

Richard de Bruin

De teamwinnaars op de foto met de burgemeester en individuele winnares Ruda van Zeijst.

Ruda van Zeijst overtrof iedereen met een bijzonder fraaie score van twaalf fouten. Zij mocht de hoofdprijs voor de individuele deelnemers mee naar huis nemen. Michiel Lippus behaalde het zilver, Wilma de Weduwe eindigde als derde.

Reacties zijn gesloten.