Het klavertjevier van Lopik

De jumelage, de vriendschappelijke stedenband tussen vier Europese gemeenten, vormde het thema van het zesde Dictee van de Lopikerwaard. Dian van Gelder was erbij.

Lopik 2018

Wegwijzers in Lopik

door Dian van Gelder

Grebenstein 385 km, Lezoux 995 km en Sarsina 1.443 km. Als ik in vroeger tijden met de auto ergens naartoe geweest was, kon ik je haarfijn vertellen hoe ik was gereden. Dus welke afritten ik had genomen en wat er op de blauwe bewegwijzeringsborden stond. Met de komst van het navigatiesysteem heb ik heel wat van deze vaardigheid ingeleverd. Ik kijk steeds minder naar de plaatsnaamborden. Zo kan ik je nu proberen te vertellen hoe te rijden, dan kom je vast overal, behalve op de plaats van bestemming.
Op het moment dat ik Lopik via het Rembrandtsplein binnenreed, moet het dan ook het feit geweest zijn dat plaatsnaambordjes op het plein rood-wit gekleurd waren, met vreemde plaatsnamen gevolgd door enorme kilometrages, dat ze mij niet ontgingen. Deze bordjes hadden alles te maken met het thema jumelage van het Groot Dictee der Lopikerwaard, ofwel de vriendschapsbanden tussen vier Europese gemeenten.

Lopik 2018

Voorleesster Hanriëtte Bergstra

Organisatie
Voor de zesde keer organiseerde Stichting Kunst en Cultuur Lopik het Groot Dictee der Lopikerwaard. De presentatie werd verzorgd door Dieny Scheffer, voorzitster van de Stichting Kunst en Cultuur Lopik. Voorleesster van het dictee, Hanriëtte Bergstra is werkzaam bij de gemeente Lopik voor Communicatie- en Kabinetszaken en zij is bovendien trouwambtenaar. De auteur, Renate Westerlaken is oud-burgemeester van de gemeente Lopik. Naast Renate Westerlaken hadden Jan Kooijman en Anco Blokhuis zitting in de jury.

Dorpshuis De Schouw
Het dictee vond plaats in dorpshuis De Schouw. Na een uitgebreide verbouwing is De Schouw door middel van een nieuwe foyer verbonden met de sportaccommodatie De Wiekslag. Sport is verder mogelijk door een kegelbaan binnen en een jeu-de-boulesbaan buiten. Ook de welzijnsorganisatie Pulse en de Karmac bibliotheek zijn in De Schouw gevestigd.
Er is een activiteitencommissie “Connect”. Het sociale en culturele activiteitenaanbod omvat gezellige bingoavonden, het Grote Sinterklaasfeest, de open tafel, Ladies Night-avonden, het Glazen Huis Lopik, Eitje Ontbijtje, Kids in the kitchen, het Groot Dictee in Lopik, een lezing door een bekende Nederlandse schrijver en de Lopik Gezond Beurs.

Lopik 2018

De jury: Jan Kooijman, Renate Westerlaken en Anco Blokhuis

Jumelage – Vriendschapsbanden
Een jumelage is een vriendschappelijke associatie, stedenband, vriendschapsband, vooral tussen gemeenten uit verschillende landen, met name binnen de Europese Unie. Op de website van de gemeente Lopik staat het ontstaan van de jumelage beschreven.

“De gemeente Lopik heeft vriendschapsbanden met Sarsina in Italië, Lezoux in Frankrijk en Grebenstein in Duitsland. Op 3 april 1960 sloten de toenmalige burgemeesters Capelli van Sarsina, Joyon van Lezoux en Schuman van Lopik de jumelageovereenkomst die de drie gemeenten op vriendschappelijke basis aan elkaar verbond. De drie grondleggers van de jumelage brachten grote idealen naar voren, zoals het ideaal van de vrede, de gerechtigheid, het onderlinge begrip en de eerlijkheid. Die grote idealen zijn stapje voor stapje verwezenlijkt en hecht tot stand gekomen. Later is de jumelage uitgebreid, verdiept en versterkt met de gemeente Grebenstein. Zo’n jumelage overbrugt afstanden, verbindt culturen en schept banden. Ieder jaar worden er uitwisselingen tussen de bevolking van deze plaatsen georganiseerd. Ook kunnen bepaalde beroepstakken bij elkaar op bezoek komen om technieken of werkwijzen van elkaar te leren.

In 1988 is de Stichting Jumelage Lopik opgericht. Deze stichting heeft de uitvoerende taak van de jumelage in handen en organiseert de officiële en jeugduitwisselingen tussen de gemeenten.”

Lopik 2018

Carole Hoedemaker, winnares van het dictee in Lopik

Dictee
Doelstelling van de auteur Renate Westerlaken was om in het dictee een positief aspect van Europa te presenteren. Deze Jumelage was gebaseerd op de ideële gedachte van het bevorderen van Europese integratie en eenheid. In het dictee kwam deze positieve instelling overduidelijk tot uiting.

Als deelnemer aan het dictee kon je maar beter vooraf je huiswerk gemaakt hebben. Voorafgaand had de organisatie een bericht aan de deelnemers gestuurd dat jumelage het thema was. In het dictee stonden diverse eigennamen die verband hielden met de jumelage zoals: Sarsina, Lezoux, Cultureel Centrum Wieleroord, Internationaal Jongerenjaar en Stichting Jumelage Lopik. In de bijlage over de foutentelling stond als regel dat als een woord meerdere malen voorkomt en telkens dezelfde fout werd gemaakt, deze dan allemaal als fout zouden tellen. Het woord jumelage en varianten daarvan kwamen maar liefst tien keer in het dictee voor. (NB: van het totale dictee van acht alinea’s, is alinea 6 achterwege gebleven wegens de lengte van het dictee).

Lopik 2018

Het winnende Burgemeestersteam

Prijswinnaars
Na een shoot-out voor een ex aequo van drie personen met zeven fouten, won Carole Hoedemaker het individuele klassement op het woord oedipuscomplex. Bij de teams was de winst voor het Burgemeestersteam Lopik met totaal 54 fouten. De teamleden waren: Laurens de Graaf, Helga Schenkel, Diana van der Kroef en Carole Hoedemaker, de winnares van het individuele klassement.

In het leveren van een positieve bijdrage aan de eenheid in Europa, slaagt het klavertjevier Lopik, Grebenstein, Lezoux en Sarsina daar met de jumelage wonderwel in.

Reacties zijn gesloten.