Jubileumeditie Leiderdorps Dictee uitgesteld

De bestrijding van het coronavirus noopt de de organisatie van het Leiderdorps Dictee tot een moeilijk besluit.

Leiderdorp 2017

Burgemeester en voorleesster Laila Driessen, Emil Broesterhuizen (voorzitter van de LVU) en Tanneke Schoonheim (†) in 2017.

Op donderdag 25 november zou het tiende Groot Leiderdorps Dictee plaatsvinden, georganiseerd door de Volksuniversiteit Leiderdorp (LVU), in nauwe samenwerking met de gemeente Leiderdorp. De huidige omstandigheden laten echter een dictee op locatie, de raadzaal van het gemeentehuis, niet toe.

In goed overleg met de gemeente is besloten het dictee uit te stellen tot het moment dat de situatie met betrekking tot de coronapandemie daartoe weer de gelegenheid biedt. Besloten is het dictee niet online te houden. Immers, de sfeer en ambiance die van het dictee niet alleen een taalkundige uitdaging, maar ook een feestelijke bijeenkomst maken, zouden dan volstrekt ontbreken en dat júist bij het tienjarig jubileum. De verwachting is dat de tiende versie van het Groot Leiderdorps Dictee in het (vroege) voorjaar kan worden gehouden. Dan zal ook het dictee voor leerlingen van groep 8 van de Leiderdorpse basisscholen plaatsvinden.

1 reacties