Maputo toneel van Nederlands dictee

De Vlaamse Katrien (achternaam niet bekend) heeft met acht fouten het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. Niet in de Haagse vergaderzaal van de Eerste Kamer, maar in een klaslokaal te Maputo, Mozambique.

Maputo dictee

Deelnemers aan het Groot Dictee in Maputo, Mozambique.

De Vlaamse Katrien (achternaam niet bekend) heeft met acht fouten het Groot Dictee der Nederlandse Taal gewonnen. Niet in de Haagse vergaderzaal van de Eerste Kamer, maar in een klaslokaal te Maputo, Mozambique. Daar vond een aantal docenten van de Nederlandse school De Walvishaai het een goed idee de spellingvaardigheden van Nederlandssprekenden aan nader onderzoek te onderwerpen.

Er kwamen zo’n 25 mensen opdagen: ouders, ambassadepersoneel en anderen, onder wie een flink contingent Vlamingen. Voor de ongeoefende dicteeschrijver waren de zes zinnen pittig. Het dictee – eerder gebruikt als oefentekst voor het Groot Bijbels Dictee – is afkomstig van het Talencentrum van de Vrije Universiteit. U vindt de tekst hier. Na het gezwoeg lichtten de schooljuffen Mije en Nikki angels en voetklemmen toe. Winnares Katrien kreeg de laatste editie van het Groene Boekje.

Reacties zijn gesloten.