Oegstgeest oud en nieuw in 32 strofen

Op dinsdag 11 oktober verzamelden bijna 100 deelnemers voor een topeditie van het Oegstgeester Dictee ten voordele van het project VoorleesExpress Bollenstreek.

De bijna honderd deelnemers weten nog niet dat zij serieus getest zullen worden. Foto: Wolf Theuns

Oegstgeest 2016 - Harry Theuns

Een volle zaal gefocuste dicteeschrijvers

door Frans Van Besien  |  foto’s: Harry Theuns 

Op dinsdag 11 oktober blies Rotaryclub Oegstgeest e.o. verzamelen in het Teylingen College Duinzigt te Oegstgeest. De serviceclub organiseerde er voor de derde keer het Oegstgeester Dictee om geld op te halen voor het project VoorleesExpress Bollenstreek, in het kader van de bestrijding en preventie van laaggeletterdheid.
99 dicteeliefhebbers waren op het appel, waarvan er 66 in een team deelnamen. De categorie professionals (of dicteetijgers) was dit keer ondervertegenwoordigd, omdat er net dezelfde avond ook in Harderwijk een dicteefeestje was.

‘Mooi oud en minder nieuw’
Het dictee werd geschreven door Oegstgeester schrijver, dichter en schilder Teun Klumpers en voorgelezen door prof. dr. Ko Colijn. De nu driekoppige jury bestond uit taalkundigen dr. Hans Heestermans, Marèse Peters en Mirjam Jansen-de Kok.
De auteur verblijdde de deelnemers met een dicteetekst in dichtvorm. In het gedicht, een meesterwerkje op zich, met 32 strofen en rijmende verzen, vergeleek hij het vroegere Oegstgeest met het dorp van nu, waar zoals elders vele noviteiten hun intrede hebben gedaan.
Dit keer koos men voor een invuldictee. Een prima idee. Gedaan dus met schrijfkramp of lamme handen. En het dictee was veel sneller gemaakt. In totaal moesten 111 woorden worden ingevuld.

Oegstgeest2016

Wiskundedocent Cees Otto prolongeert zijn titel. Links: burgemeester Emile Jaensch.

Behoorlijk pittig
Het dictee stelde de spellingvaardigheid van nagenoeg alle deelnemers flink op de proef. Klumpers doorspekte zijn lange gedicht immers met woorden als: ad-interimmer, tabee, stupéfait, camaraderie, savoureer, gecopy-pastet, co-existeren, achenebbisje, facsimile’s, Tachtiger, terzinen, sonnetten, kafkaëske, bête myopie, aloë’s, feng shui, cipressen, akonieten, swipet, sou, quinoa, Bossche bol, gojibes, cichorei, creutzfeldt-jakob en getroebleerd. Daar kwam nog bij, dat een aantal deelnemers – onder wie bovengetekende – niet had opgemerkt dat vijf strofen eindigden op een puntkomma of een dubbelpunt. En dan hoor je het volgende woord met een kleine letter te schrijven. Maar juryvoorzitter Heestermans was onverbiddelijk: “De leestekens staan voorgedrukt.” Het foutengemiddelde (51,6 op 111 invulplaatsen) lag dan ook hoger dan vorig jaar.

Zelf nakijken
In tegenstelling tot vorig jaar corrigeerden de deelnemers hun eigen werk. De groene pennen werden ingenomen en vervangen door rode pennen. Aan de hand van een powerpointpresentatie lichtte de jury, door om de beurt vijf coupletten van het gedicht door te nemen, de tekst woord voor woord – of valkuil voor valkuil – toe. Daarna werden de beste dictees door de driekoppige jury nog eens extra onder de loep genomen. Deze methode leidde ertoe dat men vrij vlot kon overgaan tot de pauze. Mede dankzij de stemmige muziek, de lekkere hapjes en de vele deelnemende teams was het erg gezellig.

Prijswinnaars
In de categorie 40 jaar of jonger waren Nienke Klinkhamer Welling (32 fout) en Jaco van der Mey (35) de uitblinkers, voor de categorie 41 jaar of ouder waren het Eva Eising (23 fout) en Mignon de Lange (24). De twee beste teams waren team Evertsenlaan (gemiddeld 32 fout) en team 1 van de Rotaryclub Oegstgeest e.o.(32,7). In de categorie van de professionals maakte Frans Van Besien uit Gent de minste fouten: 10 stuks. Net als vorig jaar werd de hoofdprijs gewonnen door Cees Otto, wiskundedocent aan het Rijnlands College in Oegstgeest. Hij maakte 21 foutjes.

Mooie opbrengst
De eerste editie van het Oegstgeester dictee bracht 1000 euro op ten voordele van VoorleesExpress. Vorig jaar was de opbrengst voor dit mooie initiatief 8000 euro. Dit jaar komt een bedrag van ruim tienduizend euro ten goede aan het project.

Het was duidelijk dat iedereen ten volle heeft genoten van deze sfeervolle en op-en-top verzorgde dicteeavond. We kijken met plezier uit naar de volgende editie.

Meer info vind je op www.hetoegstgeesterdictee.nl.

10 reacties

 1. Zoals ik al vreesde, geen woord over al het werk (tekstcorrectie, zeer uitgebreide uitleg) die ik aan deze tekst besteed had. Dat ga ik dus niet meer doen …

  • Voor alle duidelijkheid: het mooie verslag van Frans treft geen enkele blaam: op het moment dat hij dat schreef, kon hij mijn betrokkenheid bij het dictee niet weten!

 2. Klopt. Rein geeft op verzoek altijd een duidelijke en arbeidsintensieve uitleg bij een dictee. Deze keer ook weer en die is duidelijk te lezen op de website hetoegstgeesterdictee, onder de kop: Uitleg van de tekst door Rein Leentfaar.

  Omdat Rein het correctiewerk voor Oegstgeest niet meer wil doen, zou ik een paar tips aan Oegstgeest willen doorgeven:
  1 vraag in het vervolg advies van http://www.dictees.nl
  2 schakel http://www.voutje.nl in.

  • Inmiddels heb ik daar ‘troubles’ toch maar laten veranderen in ‘trubbels’; wel: troubleshooter, etc.

 3. Zonde dat Oegstgeest en Harderwijk samenvielen.
  Knappe prestatie en dito verslag, Frans.

 4. Inderdaad, Frank. Dit invuldictee had ik ook wel willen maken. Jammer dat Oegstgeest en Harderwijk samenvielen. HB.