Spellingtest van 1 januari 2019

Voor dicteetijgers moet de eerste test van het nieuwe jaar een makkie zijn. Pieter van Diepen schreef tien opgaven rondom het thema ‘beestenboel’. Succes!

Welkom bij de Spellingtest van 1 januari 2019. Beantwoord de tien vragen en kijk of je een Tijger of een Theemuts bent! Let op: je hebt vijf minuten de tijd voor de test.


Dank voor je deelname!Naam
E-mail

9 reacties

 1. Als ik goed heb gezien is er in opgave 2 geen enkele van de 4 mogelijkheden correct.

 2. Voor mij (en ongetwijfeld velen met mij) gelden enkel GB en VD. Al de rest zijn moedige pogingen tot normalisatie die eventueel als ‘best practice’ kunnen dienen voor zover ze niet afwijken van deze twee normen.

  • Ik snap er niks meer van. Die link van Rein laat, als ik het goed begrijp, de aanvaarde spelling van dat Russische land zien. De VD noch het GB kent een lemma van het bedoelde woord, maar de Russische medeklinker wordt in alle Nederlandse weergaven op dezelfde manier gespeld: datsja, Tsjaikovski, borsjtsj. De Taalunie ondersteunt die weergave dus, en terecht. Wie zijn wij dan om daaraan te twijfelen? Spreken wij beter Russisch?

   Dat een redacteur zich bij een lemmaatje vergist heeft (zie sneeuwschaap), kan toch niet als argument worden aangevoerd?

 3. Interessante discussie. Nu, ik ben geen specialist in de Russische taal, laat staan in sneeuwschapen. Dus het zou best kunnen dat jullie gelijk hebben en dat het om een foutje in Van Dale gaat. Maar dat is niet zo zeker. Kijk bijvoorbeeld naar de Taaltelefoon (https://www.taaltelefoon.be/russische-namen-transcriptie):
  ‘Voor de schrijfwijze van eigennamen uit talen die geen Latijns alfabet gebruiken, zoals het Russisch, bestaan er geen officiële regels.’ ‘Er is in de praktijk dus veel variatie mogelijk.’
  Mijn punt is echter vooral dat zulke opgaven niet in een dictee of dicteequiz zouden mogen voorkomen. Zowel de deelnemers die met de VD staan te zwaaien als diegenen die andere bronnen als referentie tonen zijn overtuigd van hun gelijk. Daarom: enkel GB en VD. Indien andere bronnen: vooraf vermelden + welke hiërarchie en wat doen bij conflicten. Uit mijn ervaring weet ik dat (zeker in Vlaamse dictees) de meeste discussies ontstaan bij aardrijkskundige namen en bij uitbreiding niet-gereguleerde hoofdletters die vaak nogal kwistig gebruikt worden. Te mijden dus.
  Ik had overigens tegen mijn gewoonte in deze keer goed gegokt. Maar dan struikelde ik over een klein vogeltje. En dat voor een vogelliefhebber …

  • Het had geen probleem hoeven zijn. Juryexpert Wouter van Wingerden verordonneerde in Utrecht dat het kamtsjatkakrab moest zijn. Ter plaatse geloofde iedereen hem (woord ook zo niet te vinden in GB of VD). Pas thuis vond ik bij sneeuwschaap Kamsjatka. Dat heb ik ook aan Wouter en VD gemeld. Als Pieter dit geweten had, zou hij ongetwijfeld de opgave niet hebben opgenomen. Maar hij heeft geen online-VD en kon dus ook niet zoeken op kam*ka … (:-))